Ανακοίνωση αυτεπάγγελτων διορισμών

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Ιούλιο 2020 δεν θα αναρτηθούν υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων. Κατά συνέπεια, στις περιπτώσεις που προβλέπεται από τον ΚΠΔ, ο αυτεπάγγελτος διορισμός δικηγόρου θα γίνεται από το συνολικό κατάλογο που έχει καταρτιστεί σύμφωνα με το άρθρο 340 ΚΠΔ. Οι υπηρεσίες αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων θα αναρτώνται κανονικά από το μήνα Σεπτέμβριο 2020.

Εκ του ΔΣ του ΔΣΗ