Ανακοίνωση για την λειτουργία του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου

Διαβάστε αναλυτικά εδώ την ανακοίνωση της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου,με τα ισχύοντα στο Ειρηνοδικείο Ηρακλείου, κατά το χρονικόδιάστημα  από 1/9/2020 έως 15/9/2020, προκειμένου να περιοριστεί η διασπορά του κορωνοϊού.