Λειτουργία Ειρηνοδικείου Καστελίου (02.09.2020)

Δημοσιεύεται η με αριθ. 16/2020 πράξη του Ειρηνοδικείου Καστελίου (δείτε εδώ) καθώς και η σχετική ανακοίνωση (δείτε εδώ) αναφορικά με την λειτουργία του.