Πλήρωση μίας θέσης νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή στο ΠαΓΝΗ

Δημοσιεύεται συνημμένο (δείτε εδώ) το κείμενο προκήρυξης, που αφορά την πλήρωση μίας θέσης νομικού συμβούλου με έμμισθη εντολή στο ΠαΓΝΗ.