Τριμελές Πλημ/δικείο Λασιθίου, 17-9-2020

Δημοσιεύεται συνημμένη (δείτε εδώ), ανακοίνωση της κ. Διευθύνουσας το Πρωτοδικείο Λασιθίου σχετικά με την εκδίκαση των υποθέσεων του Τριμελούς Πλημ/δικείου Λασιθίου της 17-9-2020.