Αποχή δικηγόρων 17 & 18 Μαϊου 2017.

Ηράκλειο 15-05-2017  

                                      Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω ΣΗ

 Ανακοινώνεται  στους  κ. συναδέλφους ότι σύμφωνα με  την απόφαση των Δικηγορικών Συλλόγων Κρήτης,   απέχουμε από τα καθήκοντά μας Τετάρτη 17 και Πέμπτη 18 Μαΐου 2017, λόγω των επαχθών μέτρων επί των ασφαλιστικών και φορολογικών θεμάτων των ελευθέρων επαγγελματιών.

 -      Για την υποβολή αιτήματος αναβολής δεν απαιτείται παράβολο αναβολής ΤΑΧΔΙΚ κατ’ άρθρο  241 παρ. 3 ΚΠολΔ και 135 παρ. 3 εδαφ. γ του ΚΔΔ.

                                                                          Από το Δ.Σ του Δ.Σ.Η.