Έγγραφο Εισαγγελίας Ηρακλείου για τη «Μπλε Φάλαινα»

Για το περιεχόμενο του εγγράφου πατήστε εδώ