Διοικητικό Πρωτοδικείο Ηρακλείου: Ενημέρωση για καταστροφή δικογραφιών.

Με το με αριθμό 1/30-5-2017 Πρακτικό του Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου γνωστοποιείται σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι πρόκειται να καταστραφούν:

- οι δικογραφίες των ετών 2006 -2010 που βρίσκονται στο αρχείο και

- οι αμετάκλητές αποφάσεις που έχουν δημοσιευτεί από το ΣτΕ έως το 2010 κι έχουν επιστραφεί στο αρχείο καθώς επίσης και τα διάφορα δικόγραφα και έγγραφα τα οποία περιέχουν

 Για να δείτε το περιεχόμενο του εγγράφου του  Διοικητικού Πρωτοδικείου Ηρακλείου πατήστε εδώ