Δ.Σ.Η. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2016 - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2017 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (πατήστε εδώ)