ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

   Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 92 παρ.1 εδάφιο β’ και 98 του Κώδικα περί Δικηγόρων, καλούνται τα μέλη του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου σε Τακτική Γενική Συνέλευση στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00 στην αίθουσα  του Β’ Τριμελούς Πλημ/κείου στο Δικαστικό Μέγαρο  με θέματα:

1.   Ανακοινώσεις-Ενημέρωση

2.  Έγκριση Απολογισμού 2016

3.  Ψήφιση Προϋπολογισμού 2017

4.  Διορισμός Ελεγκτών

5.   Εκλογή Επιτροπής Διανεμητικού Λογαριασμού

                                   Ηράκλειο 20-06-2017

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                 Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΑΡΗΣ ΡΟΖΑΚΗΣ                      ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΙΔΗΣ