Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάρτιος 2017 20 Φεβρουάριος 2017
Πράξη Τροποπ Υπηρ, Προεκφώνηση Υποθέσεων & Εκδίκαση Πολιτικών & Ποινικών Υποθέσεων 7-28/2/2017 08 Φεβρουάριος 2017
Τροποποίηση Υπηρεσιών Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2017 01 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάρις 2017 31 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων της 13/1/2017 12 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2017 05 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Τμήμα Διακοπών Χριστουγέννων 2016 09 Δεκέμβριος 2016
Προεκφωνήσεις Δεκεμβρίου 2016 30 Νοέμβριος 2016
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2/12/2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Νοέμβριος 2016 29 Οκτώβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2016 29 Οκτώβριος 2016
Εισαγγελία Πρωτοδικών Οκτώβριος 2016 06 Οκτώβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2016 04 Οκτώβριος 2016
Προεκφωνήσεις Οκτωβρίου 2016 19 Σεπτέμβριος 2016