Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2017 03 Απρίλιος 2017
Προεκφωνήσεις Απρίλιος 2017 03 Απρίλιος 2017
Υπηρεσίες Εισ. Πρωτοδικών Απρίλιος 2017 31 Μάρτιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2017 21 Μάρτιος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Προεκφωνήσεις Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2017 28 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάρτιος 2017 20 Φεβρουάριος 2017
Πράξη Τροποπ Υπηρ, Προεκφώνηση Υποθέσεων & Εκδίκαση Πολιτικών & Ποινικών Υποθέσεων 7-28/2/2017 08 Φεβρουάριος 2017
Τροποποίηση Υπηρεσιών Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2017 01 Φεβρουάριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάρις 2017 31 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Φεβρουάριος 2017 20 Ιανουάριος 2017
Εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων της 13/1/2017 12 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2017 05 Ιανουάριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2017 29 Δεκέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Τμήμα Διακοπών Χριστουγέννων 2016 09 Δεκέμβριος 2016
Προεκφωνήσεις Δεκεμβρίου 2016 30 Νοέμβριος 2016
ΑΙΘΟΥΣΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ 2/12/2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2016 30 Νοέμβριος 2016