Υπηρεσία Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2017 14 Οκτώβριος 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Προεκφωνήσεις Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017 28 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων Σεπτέμβριος 2017 14 Σεπτέμβριος 2017
Προεκφωνήσεις Σεπτέμβριος 2017 12 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2017 08 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2017 07 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2017 07 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελέων΄Δ Τμήματος Διακοπών 2017 04 Σεπτέμβριος 2017
Υπηρεσίες ΄Δ Τμήματος Διακοπών 2017 31 Αύγουστος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Αύγουστος 2017 30 Ιούλιος 2017
΄Δ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο 30 Ιούλιος 2017
΄Γ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο 30 Ιούλιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούλιος 2017 12 Ιούλιος 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ 1-7-2017 11 Ιούλιος 2017
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ Α΄ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΚ.ΔΙΑΚΟΠΩΝ 1-7-2017 ΕΩΣ 23-7-2017 27 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Ανατ. Κρήτης Τμήματα θερινών διακοπών 2017 21 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2017 02 Ιούνιος 2017
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιούνιος 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιούνιος 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2017 2017 30 Μαϊ 2017
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2017 27 Απρίλιος 2017
Προεκφωνήσεις Μάιος 2017 27 Απρίλιος 2017