Υπηρεσίες Πρωτοδικείου 16-30/09/2016 19 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης ΄Β 15ήμερο Σεπτεμβρίου 2016 08 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Πρωτοδικών Σεπτέμβριος 2016 06 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών για το χρονικό διάστημα από 16-9-2016 έως 31-10-20`16 06 Σεπτέμβριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Δ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 28 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Εφετών Ανατ.Κρήτης Σεπτέμβριος 2016 28 Αύγουστος 2016
Διορθωτική Υπηρεσία ΄Δ Τμήματος Διακοπών 2016 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Δ Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Γ Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 23 Αύγουστος 2016
Υπηρεσίες ΄Β Τμήματος Διακοπών Πρωτοδικείου 12 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Πρωτοδικών Ά Τμήμα Διακοπών 2016 10 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Γ Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 07 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ά Τμήμα Διακοπών 2016 06 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγ.Εφετών Αν.Κρήτης, Ιούλιος 2016 01 Ιούλιος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών ΄Β Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 22 Ιούνιος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ά Τμήμα Θερινών Διακοπών 2016 22 Ιούνιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2016 05 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάιος 2016 27 Απρίλιος 2016
Προεκφωνήσεις Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου ΄Γ τμήμα διακοπών Πάσχα 2016 14 Απρίλιος 2016