Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιούνιος 2016 30 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2016 05 Μαϊ 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάιος 2016 27 Απρίλιος 2016
Προεκφωνήσεις Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μάιος 2016 25 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου ΄Γ τμήμα διακοπών Πάσχα 2016 14 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου ΄Β τμήμα διακοπών Πάσχα 2016 14 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ά τμήμα διακοπών Πάσχα 2016 14 Απρίλιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Τμήμα Διακοπών Πάσχα 2016 31 Μάρτιος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Απρίλιος 2016 31 Μάρτιος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2016 31 Μάρτιος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Αν.Κρήτης Μάρτιος 2016 29 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2016 26 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Μάρτιος-Απρίλιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μάρτιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Μάρτιος 2016 25 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάρτιος 2016 18 Φεβρουάριος 2016
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2016 26 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ.Κρήτης Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2016 25 Ιανουάριος 2016
Υπηρεσίες Ειρηνοδικείου Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2016 07 Ιανουάριος 2016