Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2018 27 Απρίλιος 2018
τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Απρίλιο και Μάϊο 2018 26 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάϊος 2018 26 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Εισαγγελίας Εφετών Μάϊος 2018 24 Απρίλιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μάϊος 2018 23 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάϊος 2018 23 Απρίλιος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Απρίλιος 2018 04 Απρίλιος 2018
΄Γ τμήμα διακοπών Πάσχα 2018 04 Απρίλιος 2018
΄Β Τμήμα διακοπών Πάσχα 2018 04 Απρίλιος 2018
ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2018 ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΩΝ ΕΙΣΑΓΓΕΛΙΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ 23 Μάρτιος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Απρίλιος 2018 23 Μάρτιος 2018
Yπηρεσία Α΄ Τμήματος διακοπών Πάσχα 14 Μάρτιος 2018
γ΄ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Μαρτίου – Απριλίου 2018 14 Μάρτιος 2018
Υπηρεσία Ειρηνοδικών για τα τμήματα διακοπών του Πάσχα 2018 14 Μάρτιος 2018
ΔΙΟΡΘΩΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018 14 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Εφετείου Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Μάρτιος 2018 07 Μάρτιος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάρτιος 2018 01 Μάρτιος 2018
Διόρθωση Προέδρου Υπηρεσίας 28.02.2018 13 Φεβρουάριος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Μάρτιος 2018 08 Φεβρουάριος 2018
Εισαγγελία Πρωτοδικών Φεβρουάριος 2018 30 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2018 30 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσία Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιανουάριος 2018 11 Ιανουάριος 2018
Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018 08 Ιανουάριος 2018