΄Γ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 18-7-2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 124/2017

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, Πύργου και για το χρονικό διάστημα από 8 Αυγούστου 2017 έως και 27 Αυγούστου 2017 (Γ΄ τμήματος δικαστικών διακοπών) , ως εξής: 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών

τακτικός

αναπληρωματικός

8.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

9.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

10.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

11.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

12.8.2017

-----------------

Κοντέλη

Μεταξάκη

13.9.2017

------------

Κοντέλη

Μεταξάκη

14.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

15.8.2017

--------------------

Κοντέλη

Μεταξάκη

16.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

17.8.2017

Μεταξάκη

Κοντέλη

Μεταξάκη

18.8.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

19.8.2017

-----------------

Βλαχούλη

Μεταξάκη

20.8.2017

---------------

Βλαχούλη

Μεταξάκη

21.8.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

22.08.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

23.08.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

24.08.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

25.08.2017

Μεταξάκη

Βλαχούλη

Μεταξάκη

26.8.2017

-------------------

Βλαχούλη

Μεταξάκη

27.8.2017 ---------------------- Βλαχούλη Μεταξάκη

Ο δικαστής που έχει οριστεί πρόεδρος Υπηρεσίας θα οριστεί και για τυχόν αυτόφωρα τριμελούς, εφόσον ζητηθεί από το Πρωτοδικείο όπως και για τις τυχόν προανακρίσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ευγενία Τσιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών