΄Δ Τμήμα Διακοπών Ειρηνοδικείο

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 18-7-2017

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 123/2017

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, Πύργου και για το χρονικό διάστημα από 28 Αυγούστου 2017 έως και 15 Σεπτεμβρίου 2017 (Δ΄ τμήματος δικαστικών διακοπών) , ως εξής:

 

Ημερομηνίες

Ειρηνοδικείο

αντικείμενο

Δικαστής

5.9.2017

Μοίρες

Πολιτικές- προανάκριση

 

Μάμου

Τσαγκαράκη

6.9.2017

Ηρακλείου

Επικυρώσεις προδικαστικών συμβιβασμών

Χατζηδάκη Σιδηροπούλου Μάμου

Τσαγκαράκη

7.9.2017

Ηρακλείου

Πολιτικές

Χατζηδάκη Σιδηροπούλου

Μάμου

Τσαγκαράκη

 

Ημερομηνία

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας

Ειρηνοδίκης Ερευνών

τακτικός

αναπληρωματικός

28.8.2017

Χατζηδάκη

Μάμου

Χατζηδάκη

29.8.2017

Μάμου

Χατζηδάκη

Μάμου

30.8.2017

Χατζηδάκη

Τσαγκαράκη

Χατζηδάκη

31.8.2017

Τσαγκαράκη

Χατζηδάκη

Τσαγκαράκη

1.9.2017

Χατζηδάκη

Τσαγκαράκη

Χατζηδάκη

2.9.2017

-------------

Μάμου

 

3.9.2017

-------------

Μάμου

 

4.9.2017

Μάμου

Σιδηροπούλου

Μάμου

5.9.2017

Σιδηροπούλου

Χατζηδάκη

Σιδηροπούλου

6.9.2017

Μάμου

Τσαγκαράκη

Μάμου

7.9.2017

Σιδηροπούλου

Μάμου

Σιδηροπούλου

8.9.2017

Τσαγκαράκη

Χατζηδάκη

Τσαγκαράκη

9.09.2017

---------------

Σιδηροπούλου

 

10.09.2017

---------------

Σιδηροπούλου

 

11.09.2017

Χατζηδάκη

Σιδηροπούλου

Χατζηδάκη

12.09.2017

Τσαγκαράκη

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

13.09.2017

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

Σιδηροπούλου

14.09.2017

Τσαγκαράκη

Μάμου

Τσαγκαράκη

15.09.2017

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

Σιδηροπούλου

 

Ο δικαστής που έχει οριστεί πρόεδρος Υπηρεσίας θα οριστεί και για τυχόν αυτόφωρα τριμελούς, εφόσον ζητηθεί από το Πρωτοδικείο όπως και για τις τυχόν προανακρίσεις.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Ευγενία Τσιώρα

Πρόεδρος Πρωτοδικών