Υπηρεσίες Εισαγγελέων΄Δ Τμήματος Διακοπών 2017

Υπηρεσία Εισαγγελικών Λειτουργών για το χρονικό

ΔΙΑΣΤΗΜΑ από 30 Αυγούστου 2017 μέχρι 15 Σεπτεμβρίου 2017,

Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

 

Ημερομηνία

Υπηρεσία

Τριμελές

Μονομελές

 

30/8/2017 Τετάρτη

Τερζητάνου

 

 

 

2 31/8/2017 Πέμπτη

Θεοφανίδης

 

 

 

1/9/2017 Παρασκευή

Θεοφανίδης

 

 

 

2/9/2017 Σάββατο

Θεοφανίδης

 

 

 

3/9/2017 Κυριακή

Θεοφανίδης

 

 

 

4/9/2017 Δευτέρα

Τερζητάνου

 

Θεοφανίδης

 

5/9/2017 Τρίτη

Τερζητάνου

 

 

 

6/9/2017 Τετάρτη

Τερζητάνου

 

 

 

7/9/2017 Πέμπτη

Θεοφανίδης

Τερζητάνου

 

 

8/9/2017 Παρασκευή

Τερζητάνου

 

 

 

9/9/2017 Σάββατο

Τερζητάνου

 

 

 

10/9/2017 Κυριακή

Τερζητάνου

 

 

 

11/9/2017 Δευτέρα

Τερζητάνου

 

Θεοφανίδης

 

12/9/2017 Τρίτη

Θεοφανίδης

 

 

 

13/9/2017 Τετάρτη

Τερζητάνου

 

 

 

14/9/2017 Πέμπτη

Θεοφανίδης

Τερζητάνου

 

 

15/9/2017 Παρασκευή

Θεοφανίδης

 

 

 

 

Ηράκλειο 11-7-2017

Η Εισαγγελέας