Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Σεπτέμβριος 2017

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ από 16/9/2017 έως 30/9/2017

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 16.9.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Καράλη – Μπινιάρη

Αναπλ: Βελεγράκη- Καρτσακλής – Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βοϊτσίδου

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 18.9.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Βοϊτσίδου – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Παπαδάκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Αθανασιάδη – Χαλκιαδάκη – Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρτσακλἠς

Αναπλ: Παπαδάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ: Καρτσακλής – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Αθανασιάδη

 

ΤΡΙΤΗ 19.9.2017:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη – Χαλκιαδάκη – Καρτσακλής

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη – Γκιουλμπαξιώτη - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Αυτοκίνητα: Νικητάκη – Βοϊτσίδου

Μισθώσεις: Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπαχαντάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 20.9.2017 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τακτική: Γκιουλμπαξιώτη – Νικητάκη – Καράλη

Εφέσεις : Γαλιουδάκη (1/2) – Συσκάκης – Μπαντουβάκη (από ¼)

Εκουσία: Μπινιάρη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Βελεγράκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 21.9.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Ζήση – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Ρόκος – Μπαντουβάκη – Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ρόκος

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 22.9.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Α΄ τμήμα

Αθανασιάδη

Χαλκιαδάκη- Καρτσακλής – Βοιτσίδου – Ζειμπέκη – Μπινιάρη

Οικογενειακό (Διατροφές, συναινετικά):

Βελεγράκη, Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Μπαντουβάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 23.9.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ Παπαδάκη – Ζήση – Καράλη

Αναπλ: Βελεγράκη – Νικητάκη – Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καράλη

Αναπλ: Ζειμπέκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 25.9.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Ζειμπέκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Βελεγράκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Γκιόγκη – Ζήση

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Νικητάκη

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Γαλιουδάκη

 

ΤΡΙΤΗ 26.9.2017:

ΜΟΔ : Σγουρού – Μπαντουβάκη – Γκιόγκη

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης – Ζήση – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Ζήση

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Κτηματολόγιο (νέο, παλαιό και εκουσία): Γκιουλμπαξιώτη

Οικογενειακό: Βελεγράκη – Ζήση

Απαλλοτριώσεις : Χαλκιαδάκη – Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Συσκάκης

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 27.9.2017 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Νικητάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Βελεγράκη

Αναπλ: Σγουρού

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Τακτική: Μπαντουβάκη – Βοιτσίδου – Γκιουλμπαξιώτη (1/4) ,

Ανακοπές : Καρτσακλής – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Σγουρού

 

ΠΕΜΠΤΗ 28.9.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Νικητάκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού – Παπαδάκη – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ζήση

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 29.9.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Β΄ τμήμα

Ρόκος

Μπαντουβάκη – Παπαδάκη – Καράλη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Καρτσακλής

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 30.9.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Νικητάκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαντουβάκη – Καρτσακλής – Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ Ζειμπέκη

Αναπλ: Μπινιάρη

 

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο την κ. Γαλιουδάκη.

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : από 16/9 έως 22 /9: Α΄ Ανακριτικό Γραφείο

Από 23/9 έως 30/9 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο.

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο 8 Σεπτεμβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών