Προεκφωνήσεις Σεπτέμβριος 2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δικαιοσύνης

Τηλ. : 2810306645 - 646

ΦΑΞ: 2810306648

 

 

 

Για το μήνα Σεπτεμβρίου του 2017 θα συνεδριάσουν τα ακόλουθα Δικαστήρια στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου

 

18-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Εργατικές: Η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Μονομελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

19-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ. και Έναρξη ΜΟΔΗ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μισθωτικές παλαιό και νέο: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Αυτοκίνητα: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

20-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πενταμελές Εφετείο: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Μονομελούς (παλιό – νέο), Τακτική άνευ πινακίου (παλιό), Εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Εκουσία Μονομελούς : η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ. πλην της Εκουσίας που δεν προεκφωνούνται

Διοικητικό Πρωτοδικείο: η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 10.00 π.μ.

 

21-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

22-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τακτική Πολυμελούς παλιό και νέο: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ειδική Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διαζύγια Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ασφαλιστικά: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.30 π.μ.

Συναινετικά: Δεν προεκφωνούνται

Διατροφές: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

25-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

26-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Εφετείο Πολιτικές υποθέσεις: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 10.00 π.μ.

ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ. και Έναρξη ΜΟΔΗ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Κτηματολόγιο (παλιό): η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Κτηματολόγιο (νέο): η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Κτηματολόγιο: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διαζύγια Οικογενειακό Μονομελούς: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Απαλλοτριώσεις: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

27-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μικτό Ορκωτό Εφετείο: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο Ανηλίκων: στην αίθουσα του Διασκεπτηρίου (δίπλα από το γραφείο των Ασφαλιστικών Μέτρων) και ώρα 09.00 π.μ.

 

Τακτική Μονομελούς (παλιό), Τακτική άνευ πινακίου (παλιό),: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ανακοπές κατά εκτέλεσης + κατά διαταγών πληρωμής: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Απαλλοτριώσεις: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διοικητικό Πρωτοδικείο: η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 10.00 π.μ.

 

28-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

29-09-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τακτική Πολυμελούς παλιό και νέο: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ειδική Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Ηράκλειο 8 Σεπτεμβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών