Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017ΔΕΥΤΕΡΑ 2.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Καρτσακλής – Ζεϊμπέκη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Βοϊτσίδου

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Βελεγράκη – Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Μπαντουβάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 3.10.2017:

ΑΡΓΙΑΤΕΤΑΡΤΗ 4.10.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΦΕΣΕΙΣ :Σγουρού – Γαλιουδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Γκουλμπαξιώτη – Νικητάκη – Βοϊτσίδου – Καρκατζούλη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

ΠΕΜΠΤΗ 5.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Ζήση – Μπινιάρη

Αναπλ: Αθανασιάδη – Νικητάκη – Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6.10.2017

Έναρξη ΜΟΔΗ : Σγουρού – Παπαδάκη – Νικητάκη

Αναπλ: Βελεγράκη – Ζήση – Ζεϊμπέκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Σγουρού – Παπαδάκη – Νικητάκη

Αναπλ: Βελεγράκη – Ζήση – Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη – Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΣΑΒΒΑΤΟ 7.10.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Καρτσακλής – Καράλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαρτσακλήςΔΕΥΤΕΡΑ 9.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Συσκάκης – Καράλη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Βελεγράκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Γαλιουδάκη – Γκιόγκη – Ζεϊμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΤΡΙΤΗ 10.10.2017:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Καρτσακλής

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη – Χαλκιαδάκη – Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη – Γκιόγκη – Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΤΕΤΑΡΤΗ 11.10.2017 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Νικητάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό, νέο)

Μπαντουβάκη, Βοιτσίδου – Καράλη – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΠΕΜΠΤΗ 12.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Παπαδάκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Ρόκος – Γκιουλμπαξιώτη – Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Γκιόγκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 13.10.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Ζήση

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Γ ΤΜΗΜΑ

Συσκάκης – Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΣΑΒΒΑΤΟ 14.10.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη – Ζήση – Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΖήσηΔΕΥΤΕΡΑ 16.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Γκιόγκη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Βοϊτσίδου – Καρκατζούλη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη – Καρτσακλής – Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 17.10.2017:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Χαλκιαδάκη – Βελεγράκη

Αναπλ ΜΟΔ: Γαλιουδάκη – Μπαντουβάκη – Ζήση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Καράλη – Βοιτσίδου – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΤΕΤΑΡΤΗ 18.10.2017 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

Τακτική (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Μπαντουβάκη – Νικητάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Μπινιάρη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 19.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη – Νικητάκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Καρτσακλής – Μπινιάρη

Αναπλ: Συσκάκης – Βελεγράκη – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20.10.2017

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: Αθανασιάδη, Χαλκιαδάκη – Καρτσακλής- Βοιτσίδου – Ζειμπέκη – Μπινιάρη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ(Συναινετικά, διατροφές) : Βελεγράκη – Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΣΑΒΒΑΤΟ 21.10.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη – Παπαδάκη – Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠαπαδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 23.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Ζήση – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαχαντάκη – Παπαδάκη – Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 24.10.2017:

ΜΟΔ : Ρόκος – Μπαντουβάκη – Παπαδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Σγουρού – Γκιόγκη – Γκουλμπαξιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 25.10.2017 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

Ανακοπές (ΑνακΕκτ,ΑνακΜ ,Τακτική) : Καρτσακλής – Νικητάκη – Καράλη – Ζειμπέκη – Βοιτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΠΕΜΠΤΗ 26.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Γκιόγκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού – Καρτσακλής – Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.10.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ΤΜΗΜΑ

Ρόκος , Μπαντουβάκη – Παπαδάκη – Καράλη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣυσκάκηςΣΑΒΒΑΤΟ 28.10.2017:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Βοϊτσίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΒοϊτσίδουΔΕΥΤΕΡΑ 30.10.2017:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Νικητάκη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Καράλη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαντουβάκη – Γκιόγκη – Ζήση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΡόκοςΤΡΙΤΗ 31.10.2017:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ :

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη , Ζήση,

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

Διαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/10 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Βελεγράκη, με Πρόεδρο την κ. Σγουρού.

Από 16-31/10 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ζήση με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη.

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 7-8/10 : Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 14,15/10 :Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 21,22 /10 Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 28,29 /10 : Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο 26 Σεπτεμβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών