Προεκφωνήσεις Πρωτοδικείου Οκτώβριος 2017

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Δικαιοσύνης

Τηλ. : 2810306645 - 646

ΦΑΞ: 2810306648

 

 

 

Για το μήνα Οκτωβρίου του 2017 θα συνεδριάσουν τα ακόλουθα Δικαστήρια στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου

 

02-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Εργατικές: Η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Μονομελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

03-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

 

Α Ρ Γ Ι Α

 

04-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Πενταμελές Εφετείο: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Μονομελούς (παλιό – νέο), Εφέσεις κατά αποφάσεων Ειρηνοδικείου, Εκουσία Μονομελούς : η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ. πλην της Εκουσίας που δεν προεκφωνούνται

 

 

05-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

06-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Έναρξη ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τριμελές Ανηλίκων: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Ασφαλιστικά: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.30 π.μ.

Διαζύγια Συναινετικά: Δεν προεκφωνούνται

Διατροφές: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

09-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

10-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Εφετείο Πολιτικές υποθέσεις: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 10.00 π.μ.

ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Απαλλοτριώσεις: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

11-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μικτό Ορκωτό Εφετείο: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Μονομελούς (παλιό), Τακτική άνευ πινακίου (παλιό),: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ανακοπές κατά εκτέλεσης + κατά διαταγών πληρωμής:η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

12-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

13-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τακτική Πολυμελούς παλιό και νέο: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ειδική Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

16-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Εργατικές: Η προεκφώνησηγίνεταιστο ακροατήριο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

17-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μισθωτικές (παλιό + νέο): η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Αυτοκίνητα: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

18-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μικτό Ορκωτό Εφετείο: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Μονομελούς (παλιό + νέο), Τακτική άνευ πινακίου (παλιό), Εκουσία: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ανακοπές κατά εκτέλεσης + κατά διαταγών πληρωμής:η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διοικητικό Πρωτοδικείο: η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 10.00 π.μ.

 

 

 

19-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

20-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τακτική Πολυμελούς παλιό και νέο: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ειδική Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ασφαλιστικά: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.30 π.μ.

Διαζύγια Συναινετικά: Δεν προεκφωνούνται

Διατροφές: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

 

23-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

24-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

ΜΟΔΗ: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ..

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

25-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Τακτική Μονομελούς (παλιό + νέο), Τακτική άνευ πινακίου (παλιό), Ανακοπές κατά εκτέλεσης + κατά διαταγών πληρωμής: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διοικητικό Πρωτοδικείο: η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 10.00 π.μ.

 

 

26-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

27-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Τακτική Πολυμελούς παλιό και νέο: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Ειδική Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Πολυμελούς: Η προεκφώνηση και η συζήτηση των υποθέσεων γίνεται στο ακροατήριο του Α΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

30-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

Α΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Α΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

Β΄ Τριμελές: στην αίθουσα του Β΄ Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ.

 

31-10-2017 ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ

Τακτική Κτηματολόγιο (νέο): η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Εκουσία Κτηματολόγιο: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Διαζύγια Οικογενειακό Μονομελούς: η προεκφώνηση γίνεται στο ακροατήριο του Β΄ Τριμελούς και ώρα 09.00 π.μ.

Μονομελές Πλημμελειοδικείο: στην αίθουσα του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου και ώρα 09.00 π.μ

 

 

Ηράκλειο 26 Σεπτεμβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών