Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Νοέμβριος 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 14/11/2017

Πρόεδροι: Ελ.Φραγκάκη –Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση Α τμήμα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 1/11/2017

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευγ.Μπιτσακάκη – Επ. Κουσκούκη- Ευς. Νεονάκη- Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Α' αναπληρωματικό μέλος: Παρ. Κυραλέου

Β' αναπληρωματικό μέλος: Μερ.Τζουγκαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 2/11/2017

Προεδρεύουσα: Μερ. Τζουγκαράκη

Αναπληρωματική: Ευγ.Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 6/11/2017

Προεδρεύουσα: Θεονύμφη Λυράκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη – Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 8/11/2017

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη – Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 9/11/2017

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματική:Θεον. Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 10/11/2017

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη – Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 15/11/2017

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Θεον. Λυράκη :– Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 17/11/2017

Προεδρεύουσα: Ευγ.Μπιτσακάκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη – Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευς. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 20/11/2017

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ Κουσκούκη – Ευσεβ..Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

 

 

Ηράκλειο -2017

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών