Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Νοέμβριος 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017

 ΤΕΤΑΡΤΗ 1.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΕΦΕΣΕΙΣ :Σγουρού - Γαλιουδάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Μπαντουβάκη - Ζεϊμπέκη - Καράλη - Καρκατζούλη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΠΕΜΠΤΗ 2.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Καρτσακλής - Βοϊτσίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη - Παπαδάκη - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΖήσηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3.11.2017

Έναρξη ΜΟΔΗ : Σγουρού - Γκιόγκη - Παπαδάκη

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Βελεγράκη - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Νικητάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Σγουρού - Γκιόγκη - Παπαδάκη

Αναπλ: Βελεγράκη - Νικητάκη - Καράλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη - Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΓαλιουδάκηΣΑΒΒΑΤΟ 4.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη - Ζήση - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΖήσηΔΕΥΤΕΡΑ 6.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Αθανασιάδη - Παπαδάκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Ζήση - Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Γκιόγκη - Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Καρτσακλής - Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΤΡΙΤΗ 7.11.2017

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος - Μπαντουβάκη - Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Βοϊτσίδου (1/4) - Καράλη - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 8.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό, νέο)

Μπαντουβάκη - Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 9.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Καράλη - Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Βοϊτσίδου

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Γ΄ ΤΜΗΜΑ

Συσκάκης - Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη - Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΣΑΒΒΑΤΟ 11.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη - Παπαδάκη - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ Παπαδάκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 13.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Συσκάκης - Ζήση- Γκιουλμπαξιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Παπαδάκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΤΡΙΤΗ 14.11.2017

ΜΟΔ : Ρόκος - Μπαντουβάκη - Ζεϊμπέκη

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη - Καρτσακλής - Νικητάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Νικητάκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη - Γκιόγκη (1/2) - Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΤΕΤΑΡΤΗ 15.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Καρτσακλής – Νικητάκη - Βοϊτσίδου - Καρκατζούλη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 16.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Νικητάκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Γκιόγκη - Καρκατζούλη

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Καρτσακλής - ΖεΪμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΓαλιουδάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 17.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Α΄ ΤΜΗΜΑ: Αθανασιάδη - Χαλκιαδάκη - Καρτσακλής - Βοιτσίδου - Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (Συναινετικά, διατροφές) : Βελεγράκη - Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: Οι πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΣΑΒΒΑΤΟ 18.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Βελεγράκη - Νικητάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΒελεγράκηΔΕΥΤΕΡΑ 20.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη - Καράλη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Ζήση - Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού - Γκιουλμπαξιώτη - Νικητάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρτσακλής

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Βοϊτσίδου - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΤΡΙΤΗ 21.11.2017

ΜΟΔ : Συσκάκης - Χαλκιαδάκη - Παπαδάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Ζήση - Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Μπαντουβάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΜπαχαντάκηΤΕΤΑΡΤΗ 22.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ) -ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό, νέο)

Γκιουλμπαξιώτη - Νικητάκη - Ζεϊμπέκη (1/2)

ΠΤΩΧΕΥΣΕΙΣ :Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΠΕΜΠΤΗ 23.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη - Καρτσακλής - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Βοϊτσίδου - Καρκατζούλη

Αναπλ: Ρόκος - Βελεγράκη - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 24.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ΤΜΗΜΑ

Ρόκος - Μπαντουβάκη - Παπαδάκη - Καράλη - Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣυσκάκηςΣΑΒΒΑΤΟ 25.11.2017

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη - Καράλη - Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαράληΔΕΥΤΕΡΑ 27.11.2017

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Νικητάκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Ζήση - Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 28.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Καρτσακλής

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη - ΖήσηΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 29.11.2017

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Βελεγράκη

Αναπλ: Σγουρού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 30.11.2017:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΣυσκάκηςΔιαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/11 οι Πρωτοδίκες του Α΄ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Βελεγράκη, με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

Από 16-30/11 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ζήση με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο.

 

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 4-5/11 : Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 11-12/11 :Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 18-19 /11 Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 25-26 /11 : Α΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο 27 Οκτωβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών