Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Δεκέμβριος 2017

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 12/12/2017

Πρόεδροι: Ελ.Φραγκάκη –Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες: Προεκφώνηση B τμήμα

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 4/12/2017

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Αικ Παπαδάκη.- Ευσ.Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θ.Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευγενία Μπιτσακάκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 6/12/2017

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη, Επαμ. Κουσκούκη, Ευαγγ. Ψαράκη, Ευς. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Α' αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη ( απ 4,5,6,)

Β' αναπληρωματικό μέλος: Μερ. Τζουγκαράκη (απ 7)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 7/12/2017

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματική: : Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 8/12/2017

Προεδρεύουσα: Ευγενία Μπιτσακάκη

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη – Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 13/12/2017

Πρόεδρος : Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Μερόπη Τζουγκαράκη – Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικά κης

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14/12/2017

Προεδρεύουσα: Θεανώ Λυράκη

Αναπληρωματική: Παρ.Κυραλέου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 15/12/2017

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη– Ευγ. Μπιτσακάκη:- Αικ. Παπαδάκη -

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα– Ευγ. Μπιτσακάκη

Αναπληρωματικό Μέλος : Ευαγγ.Ψαράκη

 

Ηράκλειο 21/11/2017

 

Η Διευθύνουσα το Εφετείο Πρόεδρος Εφετών

 

Ελένη Φραγκάκη