Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιανουάριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 8.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Βελεγράκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Συσκάκης – Παπαδάκη – Νικητάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ζήση

Αναπλ: Καράλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Γκιουλμπαξιώτη - Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΜπαχαντάκηΤΡΙΤΗ 9.1.2018:

ΜΟΔ : Ρόκος – Χαλκιαδάκη – Καράλη

Αναπλ ΜΟΔ: Σγουρού – Γκιόγκη – Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Καραγιάννη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Μπαντουβάκη- Βελεγράκη - Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 10.1.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΦΕΣΕΙΣ :Ρόκος -Σγουρού

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Καρτσακλής – Γκιουλμπαξιώτη – Καράλη Καρκατζούλη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 11.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Καράλη

Αναπλ: Μπαντουβάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Ζήση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 12.1.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΚαραγιάννηΣΑΒΒΑΤΟ 13.1.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη – Ζήση – Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΓκιουλμπαξιώτηΔΕΥΤΕΡΑ 15.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Καρτσακλής – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Βοϊτσίδου – Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαχαντάκη – Καραγιάννη - Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΡΙΤΗ 16.1.2018:

ΜΟΔ : Αθανασιάδη – Μπαντουβάκη – Νικητάκη

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης – Ζήση – Κάραλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη- Γκιόγκη – Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣυσκάκηςΤΕΤΑΡΤΗ 17.1.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Νικητάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό, νέο)

Καρτσακλής – Γκιουλμπαξιώτη- Νικητάκη – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 18.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Καραγιάννη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Παπαδάκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Αθανασιάδη – Καρτσακλής - Ζεϊμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19.1.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Α΄ ΤΜΗΜΑ

Αθανασιάδη - Χαλκιαδάκη- Καρτσακλής- Βοιτσίδου- Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

ΣΑΒΒΑΤΟ 20.1.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη – Βελεγράκη - Βοϊτσίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΒοϊτσίδουΔΕΥΤΕΡΑ 22.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Γκιουλμπαξιώτη - Βοϊτσίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Καραγιάννη – Ζήση

Αναπλ: Σγουρού – Βελεγράκη - Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρκατζούλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Μπαντουβάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣγουρούΤΡΙΤΗ 23.1.2018:

ΜΟΔ : Συσκάκης – Βελεγράκη – Ζήση

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη – Χαλκιαδάκη – Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ –ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Νικητάκη - Βοιτσίδου – Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΑθανασιάδηΤΕΤΑΡΤΗ 24.1.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Καρκατζούλη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - Εκουσία: Καραγιάννη - Νικητάκη- Βοιτσίδου – Ζειμπέκη – Καρκατζούλη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 25.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Νικητάκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Ζεϊμπέκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη – Γκιόγκη – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Ζήση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 26.1.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Ζήση

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΣΑΒΒΑΤΟ 27.1.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη – Καρτσακλής– Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : ΖεϊμπέκηΔΕΥΤΕΡΑ 29.1.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Παπαδάκη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Ρόκος – Νικητάκη - Ζειμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΡΙΤΗ 30.1.2018:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη – Γκιόγκη – Καρτσακλής

Αναπλ ΜΟΔ: Ρόκος – Μπαντουβάκη – Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρκατζούλη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ :

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη - Ζήση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 31.1.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΗΛΙΚΩΝ: Βελεγράκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ :

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)-ΤΑΚΤΙΚΗ(παλιό, νέο)

Μπαντουβάκη- Καραγιάννη- Ζήση – Βοιτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΜπαχαντάκηΔιαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 8-19/1 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ζήση με Πρόεδρο τον κ. Ρόκο.

Από 20-31/10 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Βελεγράκη, με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 13-14/1 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 20-21/1 :Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 27-28/1 Α΄ Ανακριτικό Γραφείο.

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο Δεκεμβρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών