Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιανουάριος - Φεβρουάριος 2018

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                     Ηράκλειο  3 Ιανουαρίου 2018                 

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ                Αριθμός Πράξης:  5/2018

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

     Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

 2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών  κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση και

4) Το με αριθμό 2/3-1-2018 έγγραφο της Διευθύνουσας το Ειρηνοδικείο Ηρακλείου

 

Τ Ρ Ο Π Ο Π Ο Ι Ο Υ Μ Ε

 

 Την με αριθμό 211/2017  πράξη μας όσον αφορά την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

8-1-2018

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ/κα-Εκουσία

(8+4+2)

 

 

Δημοσ. Διαθηκών

Σωμαρακάκη

 

1.Μεταξάκη

2. Κελαράκη

 

 

 

1. Κελαράκη

2. Βιτσεντζάκη

.

 

 

 

 

9-1-201817

Ηρακλείου

Τακτική–Εργατικές.

(44+6)

 

 

 

1 Ασσαριωτάκη

2.Βασιλειάδη

3. Βιτσεντζάκη

4.Τσαγκαράκη

 

10-1-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

22

1.Μεταξάκη

2.Βιτσεντζάκη

 

11-1-2018

 

 

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

44

 

1, Μεταξάκη

2, Βιτσεντζάκη

3. Σωμαρακάκη

4. Σιδηροπουλου

 

12-1-2018

Πύργος

Πολιτικές

(29+10 υπερερχ. +1 ασφ/κα)

1         Κατσαμάνης

2         Κοντέλη

15-1-2018

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

ειδική,εκουσία, ασφ/κα

9+17+2+2

 

 

Διαθήκες

 1. Σουλιωτάκης
 2. Σιδηροπούλου

3         Μάμου

 

1.Σιδηροπούλου

2. Μάμου

 

16-1-2018

 

 

 

 

Ηρακλείου

Τακτικές+

Εργατικές

44+6

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

44

1.Φραντζεσκάκης

2.Σουλιωτάκης

3.Μάμου

4. Μπαριτάκη

 

 1. Βασιλειάδη
 2. Κοντέλη
 3. Κελαράκη
 4. Τζουλάκη

16-1-2018

Μοίρες

Υπερχρεωμένα 11 υπερχρ,3 Εμπράγματες, 4 χρημ,4αυτ/κα ,2 ανακοπές,4 μικροδιαφορες,1 εκουσία 1 εργατικ1 ασφ/κο

 1. Κατσαμάνης
 2. Σιδηροπούλου

18-1-2018

Μοίρες

Διαθήκες, προανάκριση, εξωδικαστικοί 4

 

Βλαχούλη

19-1-2018

Πύργος

 

Προανακριση.-Επικυρώσεις. (2)

 

Κοντέλη

 

 

 

 

19-1-2018

Καστελλίου

Πταίσματα κοινά, προανάκριση

 

 

Μπαριτάκη

 

 

 

 

22-1-2018

Ηράκλειο

Ειδική,ασφ/κα εκουσία

9+0+0

 

Διαθήκες

 

 

1.Ασσαριωτάκη

2. Τζουλάκη

 

 

 1. Τζουλάκη
 2. Κοντέλη

23-1-2018

Ηρακλείου

Αυτ/κα

54

 

1.Φραντζεσκάκης

2.Κατσαμάνης

3.Κελαράκη

4.Βλαχούλη

23-1-2018

 

 

Πύργος

 

Κοινά πταίσματα

 

Σουλιωτάκης

 

24-1-2018

 

Ηρακλείου

 

Επικυρώσεις 9

 

Κατσαμάνης

 

 

25-1-2018

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα.

43.

 

 1. Φραντζεσκάκης
 2. Σιδηροπούλου
 3. Τσαγκαράκη
 4. Κοντέλη

 

 

26-1-2018

 

 

 

 

Καστέλλι

 

Πολιτικές

18 τακτ.

7 υπερχρ.

5 ειδικές

 

 1. Μεταξάκη
 2. Κοντέλη

30-1-2018

 

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

55

 

 1. Ασσαριωτάκη
 2. Σιδηροπούλου
 3. Τσαγκαράκη
 4. Μπαριτάκη

 

5-2-2018

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ/κα-Εκουσία

(0+0+1)

 

Δημοσίευση διαθηκών

 

1.Κελαράκη

2. Βιτσεντζάκη

 

 

1.Βιτσεντζάκη

2. Σωμαρακάκη

6-2-2018

Ηρακλείου

Τακτικές+εργατικές

42+10

 1. Ασσαριωτάκη
 2. Μεταξάκη
 3. Τζουλάκη
 4. Κατσαμάνης

 

 

6-2-2018

Μοίρες

10 Υπερχρεωμένα+3 εμπράγματο + 5 ενοχικές+3αυτ/κα+2ανακοπές.+3 μικροδιαφορές+3 μισθωτικές+2 Νέα τακτική

 

 1. Φραντζεσκάκης
 2. Βλαχούλη

7-2-2018

Ηρακλείου

 

Επικυρώσεις

 

Σωμαρακάκη

 

 

8-2-2018

 

Ηρακλείου

 

Υπερχρεωμένα

43

 

 1. Σουλιωτάκης
 2. Βιτσεντζάκη
 3. Σωμαρακάκη
 4. Κατσαμάνης

9-2-2018

 

 

Καστέλλι

Πταίσματα, προανάκριση

 

Μάμου

 

12-2-2018

Ηρακλείου

Ειδική+ασφ/κα+ εκουσία

1+0+1

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 1. Φραντζεσκακης
 2. Βασιλειάδη

 

 

 1. Βασιλειάδη
 2. Τζουλάκη

13-2-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μοιρες προαν. Επικ.

Τακτικές+ εργατικές

36+5

 

 

Υπερχρεωμένα 46

 1. Κελαράκη
 2. Σωμαρακάκη
 3. Σιδηροπούλου
 4. Κοντέλη

 

 1. 1.       Βασιλειάδη
 2. 2.       Μάμου
 3. 3.       Μπαριτάκη
 4. 4.       Βλαχούλη

 

Μεταξάκη

14-2-2018

Μοίρες

Αγροτικά Πταίσματα

 

 1. Τσαγκαράκη

15-2-2018

Μοίρες

Διαθήκες+ προανάκριση+ επικυρώσεις

 

 1. Τζουλάκη

16-2-2018

Πύργος

Πολιτικές

24+9 υπερχρεωμένα+0 ασφ/κα

1.Σωμαρακάκη

2.Τζουλάκη

 

16-2-2018

Καστέλλι

Προδικαστικοί + προανάκριση

 

Σιδηροπούλου

20-2-2018

Ηρακλείου

Αυτ/κα

54

 

 1. Ασσαριωτάκη
 2. Σουλιωτάκης
 3. Σωμαρακάκη
 4. Τσαγκαράκη

 

20-2-2018

 

Μοίρες

Υπερχρεωμένα + τακτικές

10

 

 

Μάμμου

21-2-2018

 

Ηράκλειο

Επικυρώσεις

0

 

 

Βασιλειάδη

 

22-2-2018

Ηράκλειο

 

Υπερχρεωμένα

44

 

1.Κατσαμάνης

2.Σουλιωτάκης

3.Τσαγκαράκη

3.Μπαριτάκη

 

 

23-2-2018

 

Πύργος

 

Προανάκριση + εξωδικαστικοί

 

Κελαράκη

 

23-2-2018

 

Καστέλλι

 

Πολιτικές

15 τακτ.+7 υερχρ.+3 ειδική

 

 1. Τσαγκαράκη
 2. Μπαριτάκη

 

27-2-2018

 

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές 52

 

 1. 1.       Μεταξάκη
 2. 2.       Τζουλάκη
 3. 3.       Μάμμου
 4. 4.       Βλαχούλη

 

27-2-2018

Μοίρες

 

Πολιτικές

10 υπερχρ.+3 εμπρ.+3 χρημ.+4 αυτ+ 1 ανακοπή.+2 μισθ.,2 ασφ.+1 Νέα τακτ.

 

 1. Βασιλειάδη
 2. Βιτσεντζάκη

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

7-1-2018

---------

Βασιλειάδη

8-1-2018

Βιτζεντζάκη

Σωμαρακάκη

9-1-2018

Μάμμου

Σωμαρακάκη

10-1-2018

Βασιλειάδη

Σιδηροπούλου

11-1-2018

Φραντζεσκάκης

Βλαχούλη

12-1-2018

Σωμαρακάκη

Μάμμου

13-1-2018

-------

Φραντζεσκάκης

14-1-2018

--------

Φραντζεσκάκης

15-1-2018

Κελαράκη

Τζουλάκη

16-1-2018

Σωμαρακάκη

Τσαγκαράκη

17-1-2018

Σιδηροπούλου

Τζουλάκη

18-1-2018

Τζουλάκη

Μεταξάκη

19-1-2018

Σουλιωτάκης

Μεταξάκη

20-1-2018

--------

Βασιλειάδη

21-1-2018

--------

Βασιλειάδη

22-1-2018

Κοντέλη

Κελαράκη

23-1-2018

Μάμμου

Κοντέλη

24-1-2018

Τσαγκαράκη

Κοντέλη

25-1-2018

Μπαριτάκη

Σουλιωτάκης

26-1-2018

Βλαχούλη

Τσαγκαράκη

27-1-2018

---------

Σουλιωτάκης

28-1-2018

----------

Σουλιωτάκης

29-1-2018

Τσαγκαράκη

Τζουλάκη

30-1-2018

Κοντέλη

Τζουλάκη

31-1-2018

Μεταξάκη

Μάμμου

1-2-2018

Βλαχούλη

Μάμμου

2-2-2018

Τζουλάκη

Μπαριτάκη

3-2-2018

----------

Βλαχούλη

4-2-2018

-----------

Βιτσεντζάκη

5-2-2018

Σωμαρακάκη

Σιδηροπούλου

6-2-2018

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

7-2-2018

Κατσαμάνης

Βιτσεντζάκη

8-2-2018

Μπαριτάκη

Σιδηροπούλου

9-2-2018

Κελαράκη

Κοντέλη

10-2-2018

----------

Μπαριτάκη

11-2-20108

-----------

Κοντέλη

12-2-2018

Τζουλάκη

Μάμμου

13-2-2018

Κατσαμάνης

Τσαγκαράκη

14-2-2018

Μάμμου

Κατσαμάνης

15-2-2018

Σιδηροπούλου

Μπαριτάκη

16-2-2018

Μεταξάκη

Βλαχούλη

17-2-2018

----------

Σωμαρακάκη

18-2-2018

--------

Μεταξάκη

19-2-2018

------------

Βλαχούλη

20-2-2018

Βασιλειάδη

Φραντζεσκάκης

21-2-2018

Μπαριτάκη

Κατσαμάνης

22-2-2018

Φραντζεσκάκης

Κελαράκη

23-2-2018

Βλαχούλη

Κατσαμάνης

24-2-2018

----------

Κατσαμάνης

25-2-2018

-----------

Κελαράκη

26-2-2017

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

27-2-2018

Κοντέλη

Μπαριτάκη

28-2-2018

Βιτσεντζάκη

Σωμαρακάκη

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη)   του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί . 

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

 3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει  κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

            Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών