Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Φεβρουάριος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018ΠΕΜΠΤΗ 1.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Γκιόγκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Καρτσακλής - Καρκατζούλη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2.2.2018

Έναρξη ΜΟΔΗ : Σγουρού - Χαλκιαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ. : Συσκάκης - Καρτσακλής - Βοϊτσίδου

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Σγουρού - Χαλκιαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Βελεγράκη - Καρτσακλής - Βοϊτσίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Νικητάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη - Ζήση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Αθανασιάδη

ΣΑΒΒΑΤΟ 3.2.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Παπαδάκη - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΜπινιάρηΔΕΥΤΕΡΑ 5.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ: Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Παπαδάκη - Μπινιάρη

Αναπλ: Μπαχαντάκη - Καρτσακλής - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Καράλη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Καραγιάννη - Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Μπαχαντάκη

ΤΡΙΤΗ 6.2.2018:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη - Μπαντουβάκη - Καρτσακλής

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης - Χαλκιαδάκη - Ζεϊμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καραγιάννη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Νικητάκη - Καράλη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

ΤΕΤΑΡΤΗ 7.2.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΕΦΕΣΕΙΣ :Συσκάκης - Σγουρού

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη -

Καρτσακλής - Ζεϊμπέκη - Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

ΠΕΜΠΤΗ 8.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Καράλη

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Ζήση - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ Παπαδάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 9.2.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Μπινιάρη

Αναπλ: Νικητάκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ Β ΄ΤΜΗΜΑ: Ρόκος - Μπαντουβάκη - Καραγιάννη –

Παπαδάκη - Καράλη - Καρκατζούλη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Βελεγράκη

ΣΑΒΒΑΤΟ 10.2.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη - Καράλη - Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Ζεϊμπέκη

ΔΕΥΤΕΡΑ 12.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Ζεϊμπέκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη- Νικητάκη - Καρκατζούλη

Αναπλ: Συσκάκης - Γκιόγκη - Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ: Ζήση

Αναπλ: Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Συσκάκης

ΤΡΙΤΗ 13.2.2018:

ΜΟΔ : Συσκάκης - Χαλκιαδάκη - Βελεγράκη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη - Μπαντουβάκη - Ζήση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη - Γκιόγκη - Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαντουβάκη

ΤΕΤΑΡΤΗ 14.2.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρκατζούλη

Αναπλ: Καράλη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ) - ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό, νέο):

Χαλκιαδάκη - Καραγιάννη - Νικητάκη - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

ΠΕΜΠΤΗ 15.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη - Καραγιάννη - Βοϊτσίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού- Ζήση- Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Ρόκος -Ζεϊμπέκη -Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Ρόκος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16.2.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βοϊτσίδου

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Ζήση

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Γ ΤΜΗΜΑ

Συσκάκης – Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Νικητάκη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Σγουρού

ΣΑΒΒΑΤΟ 17.2.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Βελεγράκη - Καραγιάννη - Καρτσακλής

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρτσακλής

ΔΕΥΤΕΡΑ 19.2.2018: ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Χαλκιαδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Καράλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καράλη

ΤΡΙΤΗ 20.2.2018:

ΜΟΔ : Σγουρού - Γκιόγκη - Καράλη

Αναπλ ΜΟΔ: Αθανασιάδη - Χαλκιαδάκη - Καραγιάννη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζήση

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Μπαντουβάκη – Βοϊτσίδου- Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

ΤΕΤΑΡΤΗ 21.2.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Καραγιάννη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη -

Νικητάκη - Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Ρόκος

ΠΕΜΠΤΗ 22.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Παπαδάκη - Βοϊτσίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος - Ζήση - Νικητάκη

Αναπλ: Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Σγουρού

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23.2.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Ζήση

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Α΄ ΤΜΗΜΑ

Αθανασιάδη - Χαλκιαδάκη - Καρτσακλής - Βοιτσίδου - Ζειμπέκη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Καραγιάννη

ΣΑΒΒΑΤΟ 24.2.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ : Μπαντουβάκη - Παπαδάκη - Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρκατζούλη

ΔΕΥΤΕΡΑ 26.2.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη - Ζεϊμπέκη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Καραγιάννη - Μπινιάρη

Αναπλ: Σγουρού - Βοϊτσίδου - Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Συσκάκης

ΤΡΙΤΗ 27.2.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ :

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη - Ζήση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Ρόκος

ΤΕΤΑΡΤΗ 28.2.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ) –ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό, νέο):

Μπαντουβάκη - Καραγιάννη - Βοϊτσίδου - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΜπαχαντάκηΔιαταγές Πληρωμής : Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-14/2 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ζήση με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 15-28/2 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Βελεγράκη, με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής .

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 3-4/2 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 10-11/2 :Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 16-17/2 Α΄ Ανακριτικό Γραφείο.,24-25/2 : Β΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Την διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο 29 Ιανουαρίου 2017

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών