Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάρτιος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20 Φεβρουαρίου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 29/2018

 

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τους μήνες ΜάρτιοΑπρίλιο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

5-3-2018

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφ/κα-Εκουσία

(19+4+11)

 

 

Δημοσ. Διαθηκών

Σωμαρακάκη

 

1. Κατσαμάνης

2. Σωμαρακάκη

3. Τζουλάκη

 

 

 

1. Τζουλάκη

2.Βλαχούλη

 

 

 

 

6-3-2018

Ηρακλείου

Τακτικές–Εργατικές – Ν. Τακτική.

(41-11-13)

 

 

 

1. Φραντζεσκάκης

2. Σουλιωτάκης

3. Μάμου

4. Βλαχούλη

7-3-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

1,Κελαράκη

2,Κοντέλη

 

7-3-2018

Μοιρών

Κοινά Πταίσματα

Κατσαμάνης

 

8-3-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (41)

 1. Βασιλειάδη

 2. Κατσαμάνης

 3. Κοντέλη

 4. Βελησσαρίου

 

9-3-2018

Καστελλίου

Πταίσματα δασσικά και Προανάκριση

Βιτσεντάκη

 

13-3-2018

 

Ηρακλείου

Τακτική – εργατική-Ν. Τακτική

(29-10-9)

 

 1. Βασιλειάδη

 2. Τσαγκαράκη

 3. Μπαριτάκη

 4. Βελησσαρίου

 

13-3-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (49)

 1. Κατσαμάνης

 2. Βιτσεντζάκη

 3. Σωμαρακάκη

 4. Τζουλάκη

 

13-3-2018

Μοιρών

Πολιτικές

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Κελαράκη

15-3-2018

 

Μοιρών

 

Δημοσίευση Διαθηκών – Προανάκριση – προδικαστικοί (4)

Μπαριτάκη

 

16-3-2018

 

Καστελλίου

Προδικαστικοί – προανάκριση

 

 1. Βελησσαρίου

19-3-2018

Ηρακλείου

Ειδική – εκουσία

 

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Σιδηροπούλου

 3. Βλαχούλη

 

 

 1. Βλαχούλη

 2. Τσαγκαράκη

 

20-3-2018

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

 

 1. Μεταξάκη

 2. Βιτσεντζάκη

 3. Μάμου

 4. Κοντέλη

 

20-3-2018

Πύργου

 

Πταίσματα – Προανάκριση

 

Βασιλειάδη

 

20-3-2018

Μοιρών

Υπερχρεωμένα (10)

 

Τσαγκαράκη

 

21-3-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις (20)

 

 1. Σουλιωτάκης

 2. Τζουλάκη

 

22-3-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (41)

 

 1. Μάμου

 2. Τσαγκαράκη

 3. Μπαριτάκη

 4. Βελησσαρίου

 

23-3-2018

 

Καστελλίου

 

Πολιτικές (30)

 

 1. Σιδηροπούλου

 2. Κοντέλη

 

 

27-3-2018

 

Ηρακλείου

 

Μικροδιαφορές (60)

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Τζουλάκη

 3. Μάμου

 4. Τσαγκαράκη

 

27-3-2018

Μοιρών

 

Πολιτικές (27)

 

 1. Κατσαμάνης

 2. Σιδηροπούλου

 

16-4-20148

 

Ηρακλείου

 

Ειδική-ασφαλιστικά – εκουσία

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 1. Μεταξάκη

 2. Μπαριτάκη

 

 

1. Μπαριτάκη

2. Σιδηροπούλου

17-4-2018

 

Ηρακλείου

Τακτικές – εργατικές (40-8)

 

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Κελαράκη

 3. Βιτσεντζάκη

 4. Σωμαρακάκη

 

17-4-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (24)

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Βασιλειάδη

 3. Βλαχούλη

 4. Τζουλάκη

17-4-2018

Μοιρών

Πολιτικές

 1. Μεταξάκη

 2. Βελησσαρίου

18-4-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις (8)

 1. Μεταξάκη

 2. Τσαγκαράκη

 

 

19-4-2018

Μοιρών

Διαθήκες- προανάκριση- επικυρώσεις

 

 1. Σιδηροπούλου

20-4-2018

Καστελλίου

 

Πταίσματα – Προανάκριση

 

Βλαχούλη

 

 

 

23-4-2018

 

Ηρακλείου

 

Ειδική – ασφαλιστικά – εκουσία (3-0-1)

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 1. Βασιλειάδη

 2. Βελησσαρίου

 

 

 1. Βελισσαρίου

 2. Σουλιωτάκης

 

24-4-2018

 

 

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές (51)

 

 1. Ασσαριωτάκη

 2. Σουλιωτάκης

 3. Κελαράκη

 4. Κοντέλη

 

25-4-2018

Μοιρών

Πταίσματα αγροτικά

 

 1. Μπαριτάκη

26-4-2018

 

Ηρακλείου

 

 

 

Υπερχρεωμένα (40)

 1. Κελαράκη

 2. Σιδηροπούλου

 3. Μάμου

 4. Μεταξάκη

27-4-2018

Πύργου

Προανάκριση – επικυρώσεις

 

 1. Σωμαρακάκη

27-4-2018

Καστελλίου

Πολιτικές (31)

 

1.Σουλιωτάκης

2. Μάμου

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-3-2018

Τσαγκαράκη

Κελαράκη

2-3-2018

Φραντζεσκάκης

Βλαχούλη

3-3-2018

---------

Βασιλειάδη

4-3-2018

--------

Βασιλειάδη

5-3-2018

Βλαχούλη

Τσαγκαράκη

6-3-2018

Μεταξάκη

Κατσαμάνης

7-3-2018

Τζουλάκη

Βλαχούλη

8-3-2018

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

9-3-2018

Κατσαμάνης

Κοντέλη

10-3-2018

-----------

Μεταξάκη

11-3-2018

----------

Μεταξάκη

12-3-2018

Σωμαρακάκη

Βιτσεντζάκη

13-3-2018

Κοντέλη

Μάμου

14-3-2018

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

15-3-2018

Βελησσαρίου

Κατσαμάνης

16-3-2018

Σιδηροπούλου

Τζουλάκη

17-3-2018

-------

Μάμου

18-3-2018

--------

Μπαριτάκη

19-3-2018

Τσαγκαράκη

Μεταξάκη

20-3-2018

Βλαχούλη

Σιδηροπούλου

21-3-2018

Τσαγκαράκη

Κοντέλη

22-3-2018

Βασιλειάδη

Σωμαρακάκη

23-3-2018

Βλαχούλη

Κελαράκη

24-3-2018

---------

Φραντζεσκάκης

25-3-2018

----------

Φραντζεσκάκης

26-3-2018

Κοντέλη

Σωμαρακάκη

27-3-2018

Μεταξάκη

Βελησσαρίου

28-3-2018

Μπαριτάκη

Τσαγκαράκη

29-3-2018

Σωμαρακάκη

Μπαριτάκη

30-3-2018

Σιδηροπούλου

Βελησσαρίου

15-4-2018

----------

Ασσαριωτάκη

16-4-2018

Σιδηροπούλου

Βιτσεντζάκη

17-4-2018

Μάμου

Κοντέλη

18-4-2018

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

19-4-2018

Τζουλάκη

Βελησσαρίου

20-4-2018

Μπαριτάκη

Τζουλάκη

21-4-2018

----------

Σουλιωτάκης

22-4-2018

-----------

Σουλιωτάκης

23-4-2018

Σουλιωτάκης

Μπαριτάκη

24-4-2018

Βελησσαρίου

Κατσαμάνης

25-4-2018

Βιτσεντζάκη

Σιδηροπούλου

26-4-2018

Φραντζεσκάκης

Σωμαρακάκη

27-4-2018

Βασιλειάδη

Κελαράκη

28-4-2018

---------

Φραντζεσκάκης

29-4-2018

----------

Βασιλειάδη

30-4-2018

Κελαράκη

Κοντέλη

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών