Υπηρεσίες Εφετείου Μάρτιος 2018

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   13/3/2018

Πρόεδροι: Ελ.Φραγκάκη –Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες.    Προεκφώνηση    Α    τμήμα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  1/3/2018

ΠροεδρεύουσαΜερόπη Τζουγκαράκη

ΑναπληρωματικήΘεον. Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα  5/3/2018

Προεδρεύουσα:  Ευγενία  Μπιτσακάκη

Μέλη:   Επαμ.  Κουσκούκη – Ευαγγ. ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

αναπληρ μέλος:  Ευσ.Νεονάκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη  7/3/2018

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη:    -Π,  Κυραλέου -  Ευγ. Μπιτσακακη -  Ευαγγ.Ψαράκη- Ευσ. Νεονάκη  ,

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Ελ. Φραγκάκη (2,6)

Α' αναπληρωματικό μέλος: Αικ. Παπαδάκη(4,5,7)

Β' αναπληρωματικό μέλος Επ.  Κουσκούκη (8,9,11)

Γ αναπληρωματικό μέλος:.Θ.Λυράκη (10)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Πέμπτη  8/3/2018

Προεδρεύουσα: Θ. Λυράκη

Αναπληρωματική: Ευγ. Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:  Παρασκευή   9/3/2018

Προεδρεύουσα: : Μερ. Τζουγκαράκη

Μέλη:–  Επαμ. Κουσκούκη-Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Επαμ.Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος:  Ευς.Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   14/3/2018

Πρόεδρος:  Ελ. Φραγκάκη

Μέλη: Αικ.Παπαδάκη -  Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης 

αναπληρωματικό μέλος:  Ευς. Νεονάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ:  Παρασκευή   16/3/2018

Προεδρεύουσα:  Θ.Λυράκη

Μέλη : Αικ. Παπαδάκη- Επαμ. Κουσκούκη

Αναπλ Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αν.μέλος Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:  Δευτέρα  19/3/2018

Προεδρεύουσα:  Παρ. Κυραλέου

Μέλη:  Αικ  Παπαδάκη  -   Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη   21/3/2018

Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη 

Μέλη Επ. Κουσκούκη-  Ευσ. Νεονάκη 

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος:  Ευαγγ. Ψαράκη

                              

Ηράκλειο    22/2/2018     

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών