Υπηρεσία Ειρηνοδικών για τα τμήματα διακοπών του Πάσχα 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 12 Μαρτίου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 45/2018

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

Το άρθρο 15 παρ. 7 στοιχ. α΄ περ. δδ΄ στοιχ. γ΄ του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως ισχύει με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Νομού Ηρακλείου από 31-3-2018 έως και 15-4-2018, ως εξής:

 

 

α/α

Ημερομηνία

Υπηρεσίες

Υπηρεσία Ερευνών

Αναπληρωματικός Υπηρεσίας Ερευνών

1

31/3/2018

……….

Βασιλειάδη

 

2

1/4/2018

…………

Βασιλειάδη

 

3

2/4/2018

Σωμαρακάκη

Βελησσαρίου

 

4

3/4/2018

Τζουλάκη

Βελησσαρίου

 

5

4/4/2018

Μπαριτάκη

Σιδηροπούλου

 

6

5/4/2018

Βιτσεντζάκη

Σουλιωτάκη

 

7

6/4/2018

………..

Σουλιωτάκη

 

8

7/4/2018

…………

Μεταξάκη

 

9

8/4/2018

………..

Μεταξάκη

 

10

9/4/2018

……….

Σιδηροπούλου

 

11

10/4/2018

Μάμου

Τσαγκαράκη

 

12

11/4/2018

Κοντέλη

Τσαγκαράκη

 

13

12/4/2018

Κατσαμάνη

Κελαράκη

 

14

13/4/2018

Βλαχούλη

Κελαράκη

 

15

14/4/2018

………

Ασσαριωτάκη

 

 

 

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών