γ΄ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών μηνός Μαρτίου – Απριλίου 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 48/2018

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 339/14-3-2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητείται εκ νέου τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για τους μήνες Μάρτιο – Απρίλιο 2018, λόγω ασθενείας της Ειρηνοδίκη Ηρακλείου, Σοφίας Μπαριτάκη, όπως προκύπτει από την από 13-3-2018 ιατρική γνωμάτευση του παθολόγου ιατρού, Διαμαντή Κοφτερίδη

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Ε κ ν έ ο υ τη με αριθμό 29/2018 πράξη Προέδρου που αφορά την υπηρεσία Ειρηνοδικών για τους μήνες Μάρτιο - Απρίλιο 2018, όπως ακολουθεί:

Ειρηνοδίκες Υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού

Στις:

15-3-2018

Μοιρών

Δημοσίευση Διαθηκών, προανάκριση, προδικαστικοί (4)

Σωμαρακάκη

 

22-3-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (41)

  1. Κελαράκη

  2. Μάμου

  3. Τσαγκαράκη

  4. Βελισσαρίου

 

26-4-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (40)

Μεταξάκη

Σωμαρακάκη

Σιδηροπούλου

Μπαριτάκη

 

 

Ειρηνοδίκης Υπηρεσίας και Υπηρεσία ερευνών εντός και εκτός έδρας

Στις

18-3-2018

----------

Τζουλάκη

 

28-3-2018

Τζουλάκη

Τσαγκαράκη

 

29-3-2018

Σωμαρακάκη

Κοντέλη

 

30-4-2018

Κελαράκη

Ασσαριωτάκη

 

 

 

Ηράκλειο 14 Μαρτίου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών