΄Γ τμήμα διακοπών Πάσχα 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΠΑΣΧΑ 2018

{Από 10-4-2018 έως και 14-4-2018}Τρίτη 10/4/2018

Αυτόφ. Τριμελ. : Μπαχαντάκη - Καρτσακλής - Καρκατζούλη

Αυτόφ. Μονομελ. : Καρτσακλής

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΤετάρτη 11/4/2018

Αυτόφ. Τριμελ. : Μπαντουβάκη - Βοιτσίδου - Καρκατζούλη

Αυτόφ. Μονομελ. : Καρκατζούλη

Πρόεδρος Υπηρεσίας: Μπαντουβάκη

Πέμπτη 12/4/2018

Αυτόφ. Τριμελ. : Μπαντουβάκη - Καρτσακλής - Βοϊτσίδου

Αυτόφ. Μονομελ. : Βοϊτσίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΒοϊτσίδουΠαρασκευή 13/4/2018

Αυτόφ. Τριμελ. : Μπαχαντάκη- Καρτσακλής - Βοϊτσίδου

Αυτόφ. Μονομελ. : Βοϊτσίδου

Πρόεδρος Υπηρεσίας: ΜπαχαντάκηΣάββατο 14/4/2018

Αυτόφ. Τριμελ. : Μπαντουβάκη - Καρτσακλής- Καρκατζούλη

Αυτόφ. Μονομελ. : Καρτσακλής

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ από 10 /04/2018 έως και 14/04/2018:

Μπαχαντάκη-Μπαντουβάκη-Καρτσακλής –Βοϊτσίδου-ΚαρκατζούληΧρέη ανακριτή εκτελεί ο Ηλίας Καρτσακλής

Ηράκλειο 16 Μαρτίου 2018Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών