Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Μάϊος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 20 Απριλίου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 68

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τον μήνα Μάϊο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

 

03-05-2018

 

Μοιρών

Προανάκριση

 

 

 

1. Κατσαμάνης

 

07-5-2018

Ηρακλείου

Ειδική –Ασφαλιστικά-Εκουσία

 

 

 

Δημοσίευση Διαθηκών

 

 

Ασσαριωτάκη

Σωμαρακάκη

Ντόκα

 

 

1. Βιτσεντζάκη

2. Ντόκα

08-05-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Εργατικές

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Βελησσαρίου

Ντόκα

 

08-05-2018

Μοιρών

Πολιτικές

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

09-05-2018

 

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 

Μεταξάκη

Τζουλάκη

 

10-05-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

Φραντζεσκάκης

Κατσαμάνης

Σωμαρακάκη

Ντόκα

11-05-2018

Πύργος

Πολιτικές

Κατσαμάνης

Βλαχούλη

15-05-2018

 

 

 

 

 

 

15-05-2018

Ηρακλείου

 

Τακτική— Ν Τακτική-Εργατικές

 

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

 

 

 

Ασσαριωτάκη

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

Μπαριτάκη

 

 

 

Κελαράκη

Βελησσαρίου

Βλαχούλη

Κοντέλη

 

17-05-2018

 

Μοιρών

Προανάκριση-Διαθήκες-Προσωρινές

 

Κοντέλη

18-05-2018

Καστέλι

Προδικαστικοί-Δημοσίευση Διαθηκών

Μπαριτάκη

 

21-05-2018

Ηρακλείου

Ειδική –Ασφαλιστικά.-Εκουσία

 

 

Δημοσίευση διαθηκών

 

.

Μάμου

Βελησσαρίου

Κοντέλη

 

Μεταξάκη

Κοντέλη

22-05-2018

Ηρακλείου

 

Αυτοκίνητα

 

Βασιλειάδη

Κελαράκη

Σιδηροπούλου

Βλαχούλη

 

22-05-2018

Πύργου

Κοινά Πταίσματα

 

Τσαγκαράκη

 

23-05-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις (20)

 

Μάμου

Βλαχουλη

 

24-05-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα (41)

 

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Τζουλάκη

 

25-05-2018

 

 

25-5-2018

 

 

 

 

Καστελίου

 

 

Πύργου

Πολιτικές

 

 

Προανάκριση-Επικυρώσεις

Φραντζεσκάκης

Βιτσεντζάκη

 

Σωμαρακάκη

 

29-05-2018

 

Ηρακλείου

 

Μικροδιαφορές

 

Σουλιωτάκης

Βιτσεντζάκη

Μάμου

Μπαριτάκη

 

29-05-2018

Μοιρών

 

Πολιτικές (27)

 

Βασιλειάδη

Τσαγκαράκη

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-5-2018

---------------------

Κοντέλη

2-5-2018

Βασιλειάδη

Σωμαρακάκη

3-5-2018

Βλαχούλη

Ντόκα

4-5-2018

Φραντζεσκάκης

Ντόκα

5-5-2018

-----------------------

Κατσαμάνης

6-5-2018

-----------------------

Φραντζεσκάκης

7-5-2018

Βιτσεντζάκη

Μάμου

8-5-2018

Κελαράκη

Τσαγκαράκη

9-5-2018

Ντόκα

Βιτσεντζάκη

10-5-2018

Μάμου

Βιτσεντζάκη

11-5-2018

Ντόκα

Τζουλάκη

12-5-2018

-----------------------

Βασιλειάδη

13-5-2018

-------------------------

Βσιλειάδη

14-5-2018

Κατσαμάνης

Βελησσαρίου

15-5-2018

Σωμαρακάκη

Μάμου

16-5-2018

Τζουλάκη

Μπαριτάκη

17-5-2018

Τσαγκαράκη

Σωμαρακάκη

18-5-2018

Σιδηροπούλου

Βλαχούλη

19-5-2018

------------------

Μεταξάκη

20-5-2018

-----------------

Μεταξάκη

21-5-2018

Μεταξάκη

Σιδηροπούλου

22-5-2018

Σουλιωτάκης

Τζουλάκη

23-5-2018

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

24-5-2018

Μπαριτάκη

Βελησσαρίου

25-5-2018

Σιδηροπούλου

Κοντέλη

26-5-2018

---------------------

Σουλιωτάκης

27-5-2018

--------------------------

Κελαράκη

28-5-2018

---------------------------

Κελαράκη

29-5-2018

Κοντέλη

Βλαχούλη

30-5-2018

Βελησσαρίου

Μπαριτάκη

31-5-2018

Φραντζεσκάκης

Σιδηροπούλου

 

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών