Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάϊος 2018

 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8/5/2018

Πρόεδροι: Ελ.Φραγκάκη –Χαρ.Πρατικάκης

Μέλη: Όλοι οι εφέτες. Προεκφώνηση A τμήμα

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 2/5/2018

Πρόεδρος: Χαρίδημος Πρατικάκης

Μέλη: Μερ. Τζουγκαράκη- Παρ Κυραλέου- Ευγ. Μπιτσακάκη - Ευσ.Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Α' αναπληρωματικό μέλος: Ψαράκη (6,7,8)

Β' αναπληρωματικό μέλος Κουσκούκη (1,9)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 3/5/2018

Προεδρεύουσα: Θεον.Λυράκη

Αναπληρωματική: Μπιτσακάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 7/5/2018

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη:Ευαγγ. Ψαρακη - Ευσ. Νεονάκη

Αναπλ Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Αναπληρ μέλος:Αικ. Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 9/5/2018

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη– : Ευσ. Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος Ευαγγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 10/5/2018

Προεδρεύουσα: Αικ.Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Θεον. Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 11/5/2018

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ.Νεονάκη

Αναπληρ. Προεδρ και μέλος : Ευγ. Μπιτσακάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 16/5/2018

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Θεον. Λυράκη - Ευαγγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευς. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜ/ΤΩΝ: Παρασκευή 18/5/2018

Προεδρεύουσα: Αικ.Παπαδάκη

Μέλη : Επαμ. Κουσκούκη – Ευαγγ Ψαρακη

Αναπλ Προεδρ: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπλ μέλος Ευς. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 21/5/2018

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη. Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγγ.ψαράκη

Αναπληρ Προεδρ και μέλος : Ευγ. Μπιτσακάκη

 

Ηράκλειο

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών