τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Απρίλιο και Μάϊο 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 73/2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 531/25-4-2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο μας ζητείται η τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για τους μήνες Απρίλιο και Μάϊο 2018, λόγω κωλύματος της Ειρηνοδίκη Ηρακλείου Στυλιανής Κελαράκη, για οικογενειακούς λόγους

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

Εκ νέου τη με αριθμό 29/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Απρίλιο 2018 και τη με αριθμό 68/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάϊο 2018, όπως ακολουθεί:

 

Υπηρεσία ερευνών εντός και εκτός έδρας

Στις

30/4/2018

Αικατερίνη – Χρυσή Μεταξάκη

 

 

Στην Υπηρεσία Μαΐου 2018 (αρ. Πράξης 68/2018)

Στις

8/5/2018

Εμμανουήλ Φραντζεσκάκης

 

21/5/2018

Στυλιανή Κελαράκη

 

31/5/2018

Στυλιανή Κελαράκη

 

 

Ηράκλειο 25 Απριλίου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών