Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Μάιος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΜΑΪΟΥ 2018ΤΡΙΤΗ 1.5.2018:

ΑΡΓΙΑ – ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑΤΕΤΑΡΤΗ 2.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Καράλη

ΕΦΕΣΕΙΣ: Ρόκος – Σγουρού

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Χαλκιαδάκη – Γκιόγκη – Νικητάκη – Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΣγουρούΠΕΜΠΤΗ 3.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Βοϊτσίδου – Μπινιάρη

Αναπλ: Αθανασιάδη – Γκιόγκη – Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 4.5.2018:

ΕΝΑΡΞΗ ΜΟΔΗ: Σγουρού – Μπαντουβάκη – Ζεϊμπέκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Σγουρού – Μπαντουβάκη – Ζειμπέκη

Αναπλ.: Γκιόγκη-Βελεγράκη-Νικητάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Γκιόγκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη – Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 5.5.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαχαντάκη – Νικητάκη – Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαρκατζούληΔΕΥΤΕΡΑ 7.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Παπαδάκη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Καρτσακλής – Καρκατζούλη

Αναπλ: Μπαχαντάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Βοϊτσίδου

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Χαλκιαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: ΑθανασιάδηΤΡΙΤΗ 8.5.2018:

ΜΟΔ : Ρόκος – Χαλκιαδάκη – Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ ΜΟΔ: Σγουρού - Γκιόγκη – Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρκατζούλη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Καρτσακλής – Παπαδάκη – Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 9.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΑΝΑΚΟΠΕΣ ( ΑνακΕκτ, ΑνακΜ)

Σγουρού - Μπαντουβάκη – Νικητάκη – Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΡόκοςΠΕΜΠΤΗ 10.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Βελεγράκη – Παπαδάκη

Αναπλ: Σγουρού – Καρτσακλής – Νικητάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΣυσκάκηςΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 11.5.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Καρτσακλής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ , Γ ΤΜΗΜΑ

Συσκάκης – Γκιόγκη – Γκιουλμπαξιώτη – Νικητάκη – Μπινιάρη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαντουβάκηΣΑΒΒΑΤΟ 12.5.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Αθανασιάδη – Καρτσακλής – Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαρτσακλήςΔΕΥΤΕΡΑ 14.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Αθανασιάδη – Γκιόγκη – Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χαλκιαδάκη – Νικητάκη – Μπινιάρη

Αναπλ: Μπαντουβάκη – Βελεγράκη – Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαντουβάκη

 

ΤΡΙΤΗ 15.5.2018:

ΜΟΔ : Μπαχαντάκη – Καρτσακλής – Βοϊτσίδου

Αναπλ ΜΟΔ: Συσκάκης – Καράλη – Γκιουλμπαξιώτη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Γκιουλμπαξιώτη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Αθανασιάδη – Συσκάκης – Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΡόκοςΤΕΤΑΡΤΗ 16.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καρτσακλής

Αναπλ: Νικητάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ (Νέο, Παλαιό) - ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη – Γκιουλμπαξιώτη – Ζεϊμπέκη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 17.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης – Ζεϊμπέκη – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Γκιόγκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη – Βοϊτσίδου – Βελεγράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Καράλη

Αναπλ: Βελεγράκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΧαλκιαδάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.5.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Καρτσακλής

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ: Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Α ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ κ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΚΑΙ

ΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: (Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη – Μπινιάρη – Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΡόκοςΣΑΒΒΑΤΟ 19.5.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Ρόκος – Παπαδάκη – Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΠαπαδάκηΔΕΥΤΕΡΑ 21.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη – Καρτσακλής – Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού – Παπαδάκη – Καρκατζούλη

Αναπλ: Συσκάκης – Γκιουλμπαξιώτη – Νικητάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Παπαδάκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΣυσκάκηςΤΡΙΤΗ 22.5.2018:

ΜΟΔ : Αθανασιάδη – Μπαντουβάκη – Καράλη

Αναπλ ΜΟΔ: Μπαχαντάκη – Παπαδάκη – Ζεϊμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βελεγράκη

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΣγουρούΤΕΤΑΡΤΗ 23.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μπινιάρη

Αναπλ: Γκιόγκη

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ, ΑνακΜ) –ΤΑΚΤΙΚΗ (παλιό, νέο):

Ρόκος – Χαλκιαδάκη – Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΜπαχαντάκηΠΕΜΠΤΗ 24.5.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Ρόκος – Νικητάκη – Καράλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαχαντάκη – Βελεγράκη – Ζεϊμπέκη

Αναπλ: Χαλκιαδάκη – Παπαδάκη – Βοϊτσίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΧαλκιαδάκηΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βοϊτσίδου

Αναπλ: Ζεϊμπέκη

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ : Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Β ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ κ. ΡΟΚΟΣκαιΟΛΟΙ ΟΙ ΔΙΚΑΣΤΕΣ

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : ΒελεγράκηΣΑΒΒΑΤΟ 26.5.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σγουρού – Παπαδάκη – Καράλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαράληΔΕΥΤΕΡΑ 28.5.2018: ΑΡΓΙΑ – ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Σγουρού – Παπαδάκη – Καράλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: ΚαράληΤΡΙΤΗ 29.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Γκιόγκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία, τακτική) : Γκιουλμπαξιώτη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη – Ζειμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΑθανασιάδηΤΕΤΑΡΤΗ 30.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Νικητάκη

Αναπλ: Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :ΓκιόγκηΠΕΜΠΤΗ 31.5.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Παπαδάκη

Αναπλ: Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ:ΜπαχαντάκηΔιαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/5 οι Πρωτοδίκες του Β’ Τμήματος Πολυμελούς με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

Από 16-31/5 οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς, με Πρόεδρο την κ. Σγουρού

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 5-6/5 : Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 12-13/5 :Α΄ Ανακριτικό Γραφείο, 19-20/5 Β΄ Ανακριτικό Γραφείο, 26-27/5 : Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο

 

Τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

 

Ηράκλειο 26 Απριλίου 2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών