Τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 88/2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

 

Κατόπιν του με αριθμό 644/14-5-2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητεί την τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το μήνα Μάιο 2018,

 

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Τη με αριθμό 68/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο 2018, όπως ακολουθεί:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

15-5-2018

Ηρακλείου

Τακτική - Εργατικές

Πλέον των ορισθέντων Κατσαμάνης (σε αναπλ. Σιδηροπούλου)

 

 

Υπηρεσία Ειρην

Στις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

18-5-2018

Κοντέλη(σε αναπλ. Σιδηροπούλου)

 

 

 

Ηράκλειο 14 Μαΐου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών