΄Β τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 97/2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κατόπιν του με αριθμό 660/2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητεί την τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το μήνα Μάιο 2018,

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

Εκ νέου τη με αριθμό 68/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο 2018, όπως ακολουθεί:

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας:

Στις:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΤΑΚΤΙΚΟΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ

21-5-2018

 

Τσαγκαράκη

(σε αναπλ. Σιδηροπούλου)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

22-5-2018

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα

Πλέον των ορισθέντων Μάμου (σε αναπλ. Σιδηροπούλου)

 

 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

25-5-2018

Τζουλάκη (σε αναπλήρωση Σιδηροπούλου)

 

31-5-2018

 

Φραντζεσκάκης (σε αναπλήρωση Σιδηροπούλου)

 

 

 

Ηράκλειο 21 Μαΐου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών