Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2018

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΟΥ 2018

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 4/6/2018

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακακη

Μέλη: Επαμ.Κουσκούκη – Ευς. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα και μέλος . Αικ. Παπαδάκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 6/6/2018

Πρόεδρος: Ελένη Φραγκάκη

Μέλη: Μερ.Τζουγκαράκη – Επαμ.Κουσκούκη - Ευαγ.Ψαράκη- Ευσ Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Α' αναπληρωματικό μέλος: Θεον. Λυράκη (1,6,8,9)

Β' αναπληρωματικό μέλος: Ευγ. Μπιτσακάκη (4,8,9)

Γ΄ αναπληρωματικό μέλος:Αικ. Παπαδάκη (8)

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 7/6/2018

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική Επαμ. Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 8/6/2018

Προεδρεύουσα: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Αικ.Παπαδάκη – Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευς. Νεονάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 13/6/2018

Πρόεδρος: Χαρ, Παρατικάκης

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη- Επαμ. Κουσκουκη-

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14/6/2018

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Θεονύμφη Λυράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 15/6/2018

Προεδρεύουσα: Μερόπη Τζουγκαράκη

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη – Ευς. Νεονάκη

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 18/6/2018

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Αικ. Παπαδάκη- Ευσεβία Νεονάκη

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγγ. Ψαράκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 20/6/2018

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Παρ. Κυραλέου – Ευαγγ.Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Ελ. Φραγκάκη

αναπληρωματικό μέλος: Μερ. Τζουγκαράκη

 

Ηράκλειο

Η Προϊσταμένη του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

 

 

Ελένη Φραγκάκη

Πρόεδρος Εφετών