Υπηρεσίες Ειρηνοδικών Ιούνιος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 21 Μαΐου 2018

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός Πράξης: 96

 

Η Πρόεδρος Πρωτοδικών Ηρακλείου

 

Αφού λάβαμε υπόψη:

1)Το άρθρο 6Α του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών (ν.1756/1988), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ.2 του ν. 3472/2006, με το οποίο καθιερώνεται η ρύθμιση με πράξη του Προέδρου Πρωτοδικών της υπηρεσίας όλων των Ειρηνοδικών της ίδιας Πρωτοδικειακής Περιφέρειας.

2)Τις ανάγκες των Ειρηνοδικείων της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων και πταισματικών παραβάσεων, την ενέργεια προανακριτικών πράξεων και την αντιμετώπιση επειγόντων θεμάτων και

3)Την ανάγκη ρύθμισης της Υπηρεσίας των Ειρηνοδικών κατά δίκαιη κρίση, προκειμένου η απασχόληση του κάθε Ειρηνοδίκη να είναι κατά κανόνα ίση

 

ΟΡΙΖΟΥΜΕ

 

Την υπηρεσία των Ειρηνοδικών Ηρακλείου, Μοιρών, Καστελλίου, και Πύργου για τον μήναΙούνιο 2018 ως εξής:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΟΝΟΜΕΤΕΠΩΝΥΜΟ

04-06-2018

 

Ηρακλείου

Ειδική-Ασφαλιστ-Εκουσία

 

 

 

 

 

Δημοσίευση διαθηκών

1.Φραντζεσκάκης

2.Τζουλάκη

3.Τσαγκαράκη

4.Βλαχούλη

 

 

 

 1. Τσαγκαράκη

 2. Βλαχούλη

 

05-06-2018

Ηρακλείου

Τακτική-Ν.Τακτ-Εργατικές

 

 

1.Φραντζεσκάκης

2.Βασιλειάδη

3.Κελαράκη

4.Βιτσεντζάκη

5.Σωμαρακάκη

6.Κατσαμάνης

7.Μάμου

8 Βλαχούλη

 

 

 

 

 

6-6-2018

Μοιρών

Πταίσματα Αγροτικά

Κατς Κατσαμάνης

 

 

 

 

 

 

6-6-2018

 

 

 

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

 

 

 

 

Επικυρώσεις

 

 

 

 

 

 

1.Φραντζεσκάκης

2. Μάμου

3.Τσαγκαράκη

4 Βελησαρίου

 

 

 

7-6-2018

Μοιρών

Προανάκριση

Κατσαμάνης

 

 

 

7-6-2018

Ηρακλείου

Υπερχρεωμένα

1.Μεταξάκη

2.Σουλιωτάκης

3 Κελαράκη

4.Τζουλάκη

5.Σιδηροπούλου

6. Μπαριτάκη

7. Βλαχούλη

 

08-06-2018

 

Καστέλι

Πταίσματα Αγροτικά-προανακρ

 

 

Ντόκα

 

11-06-2018

Ηρακλείου

Ειδική- Ασφαλιστ-Εκουσία

 

 

 

 

Δημοσίευση διαθηκών

1.Ασσαριωτάκη

2.Σουλιωτάκης

3. Κατσαμάνης

4. Βελησαρίου

5. Ντόκα

 

 1. Βελισσαρίου

 2. Ντόκα

 

 

12-06-2018

Ηρακλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ηρακλείου

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τακτική Ν.Τακτική-Εργατικές

 

 

 

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Ασσαριωτάκη

2.Μεταξάκη

3.Σουλιωτάκης

4. Σιδηροπούλου

5.Τσαγκαράκη

6.Βελησαρίου

7.Μπαριτάκη

8. Κοντέλη

9. Ντόκα

 

 

1.Βιτσεντζάκη

2. Κατσαμάνης

3. Σιδηροπούλου

4. Μάμου

5.Κοντέλη

 

 

 

 

 

 

 

 

12-06-2018

Μοιρών

Πολιτικές

 

 

 

 1. Φραντζεσκάκης

 2. Τζουλάκη

 

 

12-06-2018

Πύργου

 

Πταίσματα κοινά και Αγροτικά - Δασικά

Σωμαρακάκη

 

 

 

13-06-2018

Ηρακλείου

Επικυρώσεις

 1. Σουλιωτάκης

 2. Κελαράκη

 3. Μπαριτάκη

 4. Ντόκα

 

 

13-06-2018

 

Μοιρών

 

Πταίσματα Κοινά

 

 

Κελαράκη

14-06-2018

 

Μοιρών

Διαθήκες-Προσωρ.

 

Μεταξάκη

 

15-06-2018

 

 

 

 

 

 

Καστέλλι

 

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτικές

 

 1. Τσαγκαράκη

 2. Μπαριτάκη

 3. Κοντέλη

15-06-2018

Πύργος

Πολιτικές

 1. Βασιλειάδη

 2. Μάμου

 

19-06--2018

Ηρακλείου

Αυτοκίνητα (56)

 

1.Μεταξάκη

2.Κελαράκη

3. Βιτσενζάκη

4.Τζουλάκη

5.Σιδηροπούλου

6.Μάμου

7. Τσαγκαράκη

8.Μπαριτάκη

 

22-06-2018

Πύργος

 

Προανάκριση-Επικυρώσεις

 

 

Σουλιωτάκης

 

 

 

29-06-2018

Καστέλι

Πταίσματα

 

Βλαχούλη

 

 

Ειρηνοδίκες υπηρεσίας και ερευνών περιφέρειας για όλα τα Ειρηνοδικεία του Νομού ορίζονται:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

1-6-2018

Μάμου

Βιτσεντζάκη

2-6-2018

__________

Φραντζεσκάκης

3-6-2018

_________

Φραντζεσκάκης

4-6-2018

Μεταξάκη

Κοντέλη

5-6-2018

Κοντέλη

Μεταξάκη

6-6-2018

Τζουλάκη

Ντόκα

7- 6--2018

Ντόκα

Σωμαρακάκη

8-6-2018

Σωμαρακάκη

Κοντέλη

9-6-2018

____________

Βασιλειάδη

10-6-2018

____________

Βασιλειάδη

11-6-2018

Βασιλειάδη

Μάμου

12-6-2018

Τσαγκαράκη

Βλαχούλη

13-6-2018

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

14-6-2018

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

15-6-2018

Βελησαρίου

Κατσαμάνης

16-6-2018

___________

Σουλιωτάκης

17-6-2018

___________

Σουλιωτάκης

18-6-2018

Μπαριτάκη

Βελησαρίου

19-6-2018

Σωμαρακάκη

Βελησαρίου

20-6-2018

Βιτσεντζάκη

Τσαγκαράκη

21-6-2018

Κελαράκη

Βιτσεντζάκη

22-6-2018

Βλαχούλη

Μάμου

23-6-2018

_________

Κελαράκη

24-6-2018

_________

Κελαράκη

25-6-2018

Βελισσαρίου

Μπαριτάκη

26-6-2018

Μπαριτάκη

Κατσαμάνης

27-6-2018

Φραντζεσκάκης

Μπαριτάκη

28-6-2018

Τσαγκαράκη

Σωμαρακάκη

29-6-2018

Σουλιωτάκης

Κελαράκη

30-6-2018

__________

Μεταξάκη

 

 

 

1) ΠΡΟΑΝΑΚΡΙΣΗ:

Α) Στα περιφερειακά (εκτός της έδρας του Ηρακλείου) Ειρηνοδικεία την προανάκριση (ήδη προσδιορισμένη) του μήνα θα διενεργεί ο ειρηνοδίκης που έχει οριστεί .

 

2) ΕΡΕΥΝΕΣ:

Α) Οι κατ’ οίκον έρευνες όλων των ειρηνοδικείων πλην εκείνου της έδρας (Ηρακλείου) θα γίνεται από τον εκάστοτε Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας που έχει οριστεί προς τούτο.

3) ΕΡΓΑ ΤΟΥ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ:

Α) – Προσδιορισμός δικασίμων και δικογράφων.

- Ένορκες Βεβαιώσεις

- Δηλώσεις τρίτων.

- Έκτακτη προανάκριση

- Οτιδήποτε άλλο έκτακτο προκύψει κατά τις ημέρες της υπηρεσίας του.

Β) Ο Ειρηνοδίκης που θα βρίσκεται σε εκτός έδρας (περιφερειακό) Ειρηνοδικείο για την εκδίκαση πολιτικών υποθέσεων ή πταισμάτων (αγροτικών ή κοινών) ή για τη διενέργεια προανακρίσεως, θα διεκπεραιώνει οτιδήποτε έκτακτο προκύψει κατά την ημέρα αυτή (π.χ. προσδιορισμός δικασίμων ή δικογράφων, χορήγηση ή μη προσωρινής διαταγής, ένορκες βεβαιώσεις, έκδοση διαταγών πληρωμής, δηλώσεις τρίτων, υπογραφή εγγράφων προς υπηρεσίες για προμήθειες κ.λπ.), υπό τον όρο ότι επαρκεί ο χρόνος για την εκτέλεση πρωτίστως της υπηρεσίας για την οποία είχε οριστεί με πράξη του κ. Προέδρου Πρωτοδικών Ηρακλείου.

Γ) Η διοίκηση στα εκτός έδρας (περιφερειακά) Ειρηνοδικεία θα ανήκει αποκλειστικά στον Ειρηνοδίκη που κατέχει τη σχετική οργανική θέση.

4) Ο Ειρηνοδίκης, ο οποίος διατάσσει αυτοψία ή πραγματογνωμοσύνη είναι υποχρεωμένος: α) να διενεργήσει την αυτοψία και β) να εκδώσει τη σχετική απόφαση μετά τη διενέργεια αυτοψίας ή πραγματογνωμοσύνης.

Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Πρωτοδικείου Ηρακλείου και να συνταχθεί για πιστοποίηση της ανάρτησης, στην οποία να περιέχεται ολόκληρο το περιεχόμενο της πράξης.

 

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών