Υπηρεσίες Πρωτοδικείου Ιούνιος 2018

 

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ  2018

 

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  1.6.2018:

Έναρξη ΜΟΔΗ :  Σγουρού - Βελεγράκη - Παπαδάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:    Παπαδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ: ( Συναινετικά, διατροφές): Βελεγράκη - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  2.6.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:   Καρτσακλής - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:   Καρκατζούλη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  4.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ:    Σγουρού - Καρτσακλής - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :     Ρόκος - Παπαδάκη - Καρκατζούλη

Αναπλ:       Χαλκιαδάκη - Βοϊτσίδου - Ζεϊμπέκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ:   Νικητάκη

Αναπλ :        Ζεϊμπέκη

ΕΡΓΑΤΙΚΑ : Χαλκιαδάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ  5.6.2018:

ΜΟΔ :    Αθανασιάδη - Γκιόγκη - Βελεγράκη

Αναπλ ΜΟΔ:   Μπαχαντάκη - Μπαντουβάκη - Καράλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :      Παπαδάκη

Αναπλ:     Καράλη

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ – ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ: Χαλκιαδάκη-Νικητάκη - Βοϊτσίδου - Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  6.6.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :     Καράλη

Αναπλ:      Βελεγράκη

 ΕΦΕΣΕΙΣ: Αθανασιάδη - Σγουρού 

 ΕΚΟΥΣΙΑ: Μπαντουβάκη - Γκιόγκη - Μπινιάρη - Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ   7.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :       Μπαχαντάκη - Γκιόγκη - Γκιουλμπαξιώτη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :     Χαλκιαδάκη -  Νικητάκη - Βοϊτσίδου

Αναπλ:        Αθανασιάδη - Παπαδάκη - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ:      Καρκατζούλη

Αναπλ:      Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  8.6.2018

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ:      Βελεγράκη

Αναπλ:        Γκιουλμπαξιώτη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ : Οι  Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαντουβάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  9.6.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:  Χαλκιαδάκη - Παπαδάκη - Μπινιάρη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ  :  Μπινιάρη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  11.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :    Αθανασιάδη - Καράλη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :  Σγουρού - Παπαδάκη - Μπινιάρη

Αναπλ:      Ρόκος - Γκιόγκη - Νικητάκη 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ:    Καρτσακλής

Αναπλ:      Γκιόγκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΡΙΤΗ   12.6.2018:

ΜΟΔ :         Συσκάκης - Μπαντουβάκη - Ζεϊμπέκη

Αναπλ ΜΟΔ:       Ρόκος - Χαλκιαδάκη - Καρτσακλής

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :     Μπινιάρη

Αναπλ:          Καρτσακλής

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική, ισχ.κλον, διαζ) : Βελεγράκη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ:  Καρτσακλής - Παπαδάκη - Καράλη  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Χαλκιαδάκη

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  13.6.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :      Γκιόγκη

Αναπλ:       Ζεϊμπέκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Βελεγράκη

 

ΠΕΜΠΤΗ   14.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :   Χαλκιαδάκη - Νικητάκη - Ζεϊμπέκη

Αναπλ:   Μπαχαντάκη - Καρτσακλής - Μπινιάρη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Καράλη

Αναπλ:      Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Γκιόγκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  15.6.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:      Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  16.6.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:   Μπαντουβάκη - Καράλη - Ζεϊμπέκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:   Καράλη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  18.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :   Ρόκος - Γκιόγκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :    Μπαντουβάκη - Καρτσακλής - Καρκατζούλη

Αναπλ:     Σγουρού - Γκιουλμπαξιώτη - Βοϊτσίδου 

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:    Γκιουλμπαξιώτη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΡΙΤΗ   19.6.2018:

ΜΟΔ :   Μπαχαντάκη - Χαλκιαδάκη - Βοϊτσίδου

Αναπλ ΜΟΔ:      Αθανασιάδη - Μπαντουβάκη - Γκιόγκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Καρτσακλής

Αναπλ:     Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Ρόκος

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  20.6.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ:     Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ   21.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :      Συσκάκης - Καράλη - Γκιουλμπαξιώτη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :     Σγουρού - Ζεϊμπέκη - Βοϊτσίδου

Αναπλ:    Μπαντουβάκη - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :     Νικητάκη

Αναπλ:      Καρκατζούλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  22.6.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :   Βοϊτσίδου

Αναπλ:      Καρκατζούλη

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ :Οι  Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Χαλκιαδάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  23.6.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:     Γκιόγκη -  Βελεγράκη - Καρτσακλής

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:       Βελεγράκη

 

ΔΕΥΤΕΡΑ  25.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :    Αθανασιάδη - Βελεγράκη - Καρκατζούλη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :   Μπαντουβάκη - Καρτσακλής - Μπινιάρη

Αναπλ:    Συσκάκης - Καράλη - Νικητάκη

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:      Νικητάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΤΡΙΤΗ   26.6.2018:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :    Βοϊτσίδου

Αναπλ:     Μπινιάρη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ  27.6.2018 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ζεϊμπέκη

Αναπλ:   Καρκατζούλη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ :    Βελεγράκη

Αναπλ:   Καρτσακλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Μπαχαντάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ   28.6.2018:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ :      Μπαχαντάκη - Βελεγράκη - Μπινιάρη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ  :     Συσκάκης - Καράλη - Καρκατζούλη

Αναπλ:      Αθανασιάδη - Καρτσακλής - Βοϊτσίδου 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ :  Γκιουλμπαξιώτη

Αναπλ:   Βοϊτσίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Αθανασιάδη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  29.6.2018

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:    Καράλη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ : Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ  30.6.2018:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ:    Σγουρού - Παπαδάκη - Βοϊτσίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ:   Παπαδάκη

 

Διαταγές Πληρωμής: Ο εκάστοτε Πρόεδρος Υπηρεσίας.

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Από 1-15/6 οι Πρωτοδίκες του Α’ Τμήματος Πολυμελούς   με Πρόεδρο την κ. Μπαχαντάκη

Από 16-30/6 οι Πρωτοδίκες του  Β’ Τμήματος Πολυμελούς,  με Πρόεδρο την κ. Αθανασιάδη

Το Α΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς  της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς , ο δεξιός Δικαστής αυτής.

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.

 

 

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου  ορίζεται η 12.30 μ.μ.

 

Συνοδείες Ανάκρισης : 2-3/6 : Α΄  Ανακριτικό Γραφείο, 9-10/6 :Β΄  Ανακριτικό Γραφείο, 16-17/6 Γ΄ Ανακριτικό Γραφείο, 23-24/6 : Α΄  Ανακριτικό Γραφείο 30/6 Β΄  Ανακριτικό Γραφείο

 

Τη Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

 

Ηράκλειο    29 Μαΐου 2018

Η  Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο  Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών