΄Γ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης:   102/2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

            Κατόπιν του με αριθμό 710/2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητεί την τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου για το μήνα Μάιο 2018,

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

 

            Εκ νέου τη με αριθμό 68/2018 υπηρεσία Ειρηνοδικών για το μήνα Μάιο 2018, όπως ακολουθεί:

Ειρηνοδίκη Υπηρεσίας:

Στις:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

12-6-2018

Ηρακλείου

Τακτικές

Εργατικές

 

 

 

 

 

 

 

 

Υπερχρεωμένα

Ασσαριωτάκη

Μεταξάκη

Σουλιωτάκης

Σιδηροπούλου

Τσαγκαράκη

Βελισσαρίου

Μπαριτάκη

Κοντέλη

Ντόκα

 

Βιτσεντζάκη

Φραντζεσκάκης

Σιδηροπούλου

Μάμου

Κοντέλη

Τσαγκαράκη

12-6-2018

Μοιρών

Πολιτικές

Κατσαμάνης

Τζουλάκη

15-6-2018

Πύργου

Πολιτικές

Βασιλειάδη

Μάμου

Σωμαρακάκη

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

25-6-2018

Τσαγκαράκη

 

28-6-2018

Βελισσαρίου

 

 

 

 

Ηράκλειο  25 Μαΐου 2018

Η Διευθύνουσα το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών