΄Γ τροποποιητική υπηρεσία Ειρηνοδικών Μάιος - Ιούνιος 2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Αριθμός πράξης: 103/2018

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Κατόπιν του με αριθμό 721/2018 εγγράφου του Ειρηνοδικείου Ηρακλείου, με το οποίο ζητεί την τροποποίηση της υπηρεσίας των Ειρηνοδικών της περιφέρειας του Πρωτοδικείου Ηρακλείου α) για το μήνα Μάιο 2018 και β) για το μήνα Ιούνιο 2018,

Τ ρ ο π ο π ο ι ε ί

Τις υπηρεσίες Ειρηνοδικών :α) με αριθμό 68/2018 για το μήνα Μάιο 2018 και β) με αριθμό 96/2018 για το μήνα Ιούνιο 2018 όπως ακολουθεί:

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

ΔΙΚΑΣΤΗΣ

 

29-5-2018

Ηρακλείου

Μικροδιαφορές

 

Κελαράκη

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

30-5-2018

 

Ασσαριωτάκη

 

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών:

Υπηρεσίες Ειρηνοδικών:

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

18-6-2018

Βλαχούλη

 

25-6-2018

 

Ασσαριωτάκη

26-6-2018

Κοντέλη

 

27-6-2018

 

Βλαχούλη

Ηράκλειο 29 Μαΐου 2018

Η Διευθύνουσα το ΠρωτοδικείοΗρακλείου

 

Αντωνία Μπαχαντάκη

Πρόεδρος Πρωτοδικών