Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Μάιος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΜΑΙΟΥ 2020

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 12/5/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης Α’ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη-Ψαράκη-Δέτση

               Θεονύμφη Λυράκη:Β’ ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 4/5/2020

Προεδρεύουσα:  Παπαδάκη

 Μέλη: Γερωνυμάκης, Δέτση

 Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Κυραλέου

αναπληρωματικό μέλος:  Κουσκούκη

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 6/5/2020

Πρόεδρος:  Πρατικάκης

Μέλη: Παπαδάκη, Κουσκούκη, Ψαράκη, Νεονάκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Κυραλέου, Μπιτσακάκη, Γερωνυμάκης, Δέτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 7/5/2020

Προεδρεύουσα: Κυραλέου

Αναπληρωματική: Παπαδάκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 13/5/2020

Πρόεδρος:  Λυράκη

Μέλη:  Νεονάκη, Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος:  Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 14/5/2020

Προεδρεύουσα: Παπαδάκη

Αναπληρωματική: Κουσκούκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 15/5/2020

Προεδρεύουσα:  Κυραλέου

Μέλη:  Ψαράκη, Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Δέτση

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 18/5/2020

Προεδρεύουσα: Μπιτσακάκη

 Μέλη: Νεονάκη, Δέτση

 Αναπληρωματική Προεδρεύουσα:  Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη  20/5/2020

Πρόεδρος: Πρατικάκης

Μέλη:   Κουσκούκη, Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος:  Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος:  Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 22/5/2020

Προεδρεύουσα:  Μπιτσακάκη

Μέλη: Κουσκούκη, Γερωνυμάκης

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Κουσκούκη

αναπληρωματικό μέλος:  Δέτση

 

 

Ηράκλειο  23  Απριλίου  2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο Ανατολικής Κρήτης

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών