Υπηρεσίες Εφετείου Ανατ. Κρήτης Ιούνιος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2020

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 1/6/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη - Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Παρ. Κυραλέου

Αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 3/6/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευσ. Νεονάκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου- Ευγ. Μπιτσακάκη- Ευαγ. Ψαράκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 4/6/2020

Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματική : Επαμ. Κουσκούκη

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 10/6/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Αγγ. Δέτση

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 11/6/2020

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Αναπληρωματική: Ευαγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 12/6/2020

Προεδρεύουσα: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 17/6/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 19/6/2020

Προεδρεύουσα: Επαμ. Κουσκούκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 22/6/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

 

 

 

Ηράκλειο 21-6-2020

Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών