Εφετείο Ανατ. Κρήτης Ιούλιος 2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΗΝΟΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 2020  ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Παρασκευή 3/7/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης Α’ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη-Ψαράκη-Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη:Β’ ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 1/7/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Αικ. Παπαδάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Παρ. Κυραλέου- Ευγ. Μπιτσακάκη- Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ:Δευτέρα 6/7/2020

Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Προεδρεύων: Ευγ. Μπιτσακάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη`

Μ.Ο.Ε. Τετάρτη 8/7/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευαγ. Ψαράκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ:Παρασκευή 10/7/2020

Προεδρεύουσα: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα: Αικ. Παπαδάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

 

Ηράκλειο 16 -6-2020

Ο Προϊστάμενος του Εφετείου Ανατολικής Κρήτης

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών