Εφετείο Ανατ. Κρήτης Σεπτέμβριος 2020 2020

 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 1/9/2020 ΕΩΣ 15/9/2020

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:

Τρίτη 15/9/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ: Μπιτσακάκη-Κουσκούκη- Ψαράκη- Δέτση

Θεονύμφη Λυράκη: Β ΤΜΗΜΑ: Κυραλέου-Παπαδάκη-Νεονάκη-Γερωνυμάκης

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 2/9/2020

Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

Μέλη: Ευγ. Μπιτσακάκη- Ευαγ. Ψαράκη- Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Αναπληρωματικά μέλη: Π. Κυραλέου- Α. Παπαδάκη- Ε. Κουσκούκη- Ε. Νεονάκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 4/9/2020

Πρόεδρος: Ευγ. Μπιτσακάκη

Μέλη: Ιωάν. Γερωνυμάκης- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Προεδρεύουσα : Ευαγ. Ψαράκη

αναπληρωματικό μέλος: Ευαγ. Ψαράκη

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 7/9/2020

Πρόεδρος: Παρ. Κυραλέου

Μέλη: Ευσ. Νεονάκη- Αγγ. Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Ευσ. Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Ιωάν. Γερωνυμάκης

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 9/9/2020

Πρόεδρος: Θεον. Λυράκη

Μέλη: Επαμ. Κουσκούκη- Ευαγ. Ψαράκη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Χαρ. Πρατικάκης

αναπληρωματικό μέλος: Ευσ. Νεονάκη

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 10/9/2020

Πρόεδρος: Αικ. Παπαδάκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος : Επαμ. Κουσκούκη

Ηράκλειο 14-8-2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών