Εφετείο Ανατ. Κρήτης 16 -30.09.2020

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟ 16-9-2020 ΕΩΣ 30-9-2020

ΕΦΕΤΕΙΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΚΡΗΤΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: Τρίτη 22/9/2020

Πρόεδροι: Χαρίδημος Πρατικάκης: Α΄ ΤΜΗΜΑ:

Θεονύμφη Λυράκη: Β ΤΜΗΜΑ:

 

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Πέμπτη 17/9/2020

Πρόεδρος: Ψαράκη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Κουσκούκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΩΝ: Δευτέρα 21/9/2020

Πρόεδρος: Κουσκούκη

Μέλη: Νεονάκη-Δέτση

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Γερωνυμάκης

 

ΠΕΝΤΑΜΕΛΕΣ: Τετάρτη 23/9/2020

Πρόεδρος: Λυράκη

Μέλη: Γερωνυμάκης-Δέτση-Μπαντουβά-Αθανασιάδη

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Πρατικάκης

Αναπληρωματικά μέλη: Παπαδάκη- Κουσκούκη-Νεονάκη-Ψαράκη

 

ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜΜΕΛΗΜΑΤΩΝ: Παρασκευή 25/9/2020

Πρόεδρος: Παπαδάκη

Μέλη: Μπαντουβά-Αθανασιάδη

Αναπληρωματική Πρόεδρος: Νεονάκη

αναπληρωματικό μέλος: Δέτση

Μ.Ο.Ε: Τετάρτη 30/0/20

Πρόεδρος: Πρατικάκης

Μέλη: Γερωνυμάκης-Μπαντουβά

Αναπληρωματικός Πρόεδρος: Λυράκη

αναπληρωματικό μέλος: Αθανασιάδη

 

Ηράκλειο 9.9.2020

Ο Διευθύνων το Εφετείο

 

 

 

Χαρίδημος Πρατικάκης

Πρόεδρος Εφετών