Υπηρεσίες Πρωτοδικείου 16-30.09.2020

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΚΑΣΤΩΝ

από 16/9/2020 έως 30/9/2020

 

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 16.9.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μανουσάκη

Αναπλ: Παπαδάκη

ΕΦΕΣΕΙΣ:- Λινάκη – Μπαντουβάκη – Γκιόγκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Βελεγράκη-Δαμιανάκη- Κυριακογιαννάκης

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ: Βαλανίδου – Μυλωνάκη/Βομβαρδά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΠΕΜΠΤΗ 17.9.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γκιόγκη - Μανουσάκη - Καραγιάννη Αικατερίνη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Σγουρού - Καραγιάννη Ωραιοζήλη - Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Σπυριδάκη - Τζερμιά

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Αριστέα

Αναπλ: Τζερμιά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18.9.2020

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Α’ ΤΜΗΜΑ): Σγουρού Γκιόγκη –Κυριακογιαννάκης –Παπαδάκη – Μαρία Περτσελάκη –Βαλανίδου

 

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (διατροφές): Μανουσάκη - Καραγιάννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 19.9.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Κυριακογιαννάκης – Γκιουλμπαξιώτη - Βαλανίδου

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Βαλανίδου

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 21.9.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Βελεγράκη - Κυριακογιαννάκης - Βαλανίδου

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Συσκάκης - Σπυριδάκη - Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Καραγιάννη Ωραιοζήλη -Γκιουλμπαξιώτη

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ: Περτσελάκη Μαρία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μπαντουβάκη

 

ΤΡΙΤΗ 22.9.2020:

ΜΟΔ : Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Σγουρού - Κυριακογιαννάκης - Ριστάνης

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Σακοπέντα

Αναπλ: Ριστάνης

ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ - ΜΙΣΘΩΤΙΚΕΣ: Τζερμιά – Κουϊρουκίδου -Ριστάνης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.9.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Βαλανίδου

Αναπλ: Μυλωνάκη-Βομβαρδά

ΑΝΑΚΟΠΕΣ (ΑνακΕκτ – ΑνακΜ): Βελεγράκη – Σπυριδάκη – Κοκκορόγιαννη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Λινάκη

 

ΠΕΜΠΤΗ 24.9.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Λινάκη – Σακοπέντα - Καραγιάννη Αικατερίνη

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Χατζηϊωαννίδης - Παπαδάκη - Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Μπαντουβάκη - Κοκκορόγιαννη - Περτσελάκη Αριστέα

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Μυλωνάκη

Αναπλ: Περτσελάκη Αριστέα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Μπαντουβάκη

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.9.2020:

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Ριστάνης

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΠΟΛΥΜΕΛΕΣ (Β’ ΤΜΗΜΑ): Γαλιουδάκη – Βελεγράκη – Σππυριδάκη –Γκιουλμπαξιώτη – Τζερμιά – Κουϊρουκίδου –Μυλωνάκη/Βομβαρδα

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ: (Οι Πρόεδροι κατόπιν κληρώσεως)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Συσκάκης

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.9.2020:

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ: Μπαντουβάκη - Γκιουλμπαξιώτη -Περτσελάκη Αριστέα

ΑΥΤΟΦΩΡΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ : Περτσελάκη Αριστέα

 

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.9.2020:

Α΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Γαλιουδάκη - Γκιουλμπαξιώτη - Περτσελάκη Αριστέα

Β΄ ΤΡΙΜΕΛΕΣ : Μπαντουβάκη - Κοκκορόγιαννη - Καραγιάννη Αικατερίνη

Αναπλ: Χατζηϊωαννίδης – Παπαδάκη - Κουϊρουκίδου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Χατζηϊωαννίδης

 

ΤΡΙΤΗ 29.9.2020:

ΜΟΔ : Σγουρού - Κυριακογιαννάκης - Ριστάνης

Αναπλ: Γαλιουδάκη - Μανουσάκη - Περτσελάκη Μαρία

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Κουϊρουκίδου

Αναπλ: Περτσελάκη Μαρία

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ (εκουσία – τακτική): Σπυριδάκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ (ειδική - ισχ.κλον. - διαζ): Μανουσάκη - Καραγιάννη

ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΙΣ: Σακοπέντα – Γκιουλμπαξιώτη - Χειμάρα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Γαλιουδάκη

 

ΤΕΤΑΡΤΗ 30.9.2020 :

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΛΗΜ/ΚΕΙΟ : Περτσελάκη Μαρία

Αναπλ: Κουϊρουκίδου

ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ : Καραγιάννη Ωραιοζήλη

Αναπλ: Μανουσάκη

ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ (Νέο, Παλαιό): Παπαδάκη - Κοκκορόγιαννη- Περτσελάκη Αριστέα

ΕΚΟΥΣΙΑ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ): Περτσελάκη Μαρία - Καραγιάννη Αικατερίνη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ: Σγουρού

 

 

ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΑ :

Οι Πρωτοδίκες του Γ’ Τμήματος Πολυμελούς και η κ. Ωρ. Καραγιάννη με Πρόεδρο τον κ. Συσκάκη

 

Το Α΄ Τριμελές της Δευτέρας δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Τρίτης και Τετάρτης.

Το Α΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει και τα αυτόφωρα της επόμενης Παρασκευής.

Το Β΄ Τριμελές της Πέμπτης δικάζει τα αυτόφωρα της επόμενης εβδομάδας Δευτέρας, Τρίτης και Τετάρτης, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς τη Δευτέρα αυτή.

Το Β΄Τριμελές της Δευτέρας δικάζει τα αυτόφωρα της προηγούμενης Πέμπτης και Παρασκευής, εφόσον δεν υπάρχει συνεδρίασης Τριμελούς την Πέμπτη αυτή.

Αναπληρωματική σύνθεση Τριμελούς Σαββάτου, θα είναι η σύνθεση του Α΄ Τριμελούς της προηγούμενης Πέμπτης και Αναπληρωματική σύνθεση Μονομελούς, ο δεξιός Δικαστής αυτής

Τα Αυτόφωρα του Μονομελούς θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς όταν αυτό συνεδριάζει και τα Αυτόφωρα του Μονομελούς των υπολοίπων ημερών, εφόσον δεν έχει οριστεί Δικαστής, θα εκδικάζονται από το Δικαστή του Μονομελούς της επόμενης μέρας.-

Ώρα συνεδριάσεων των αυτοφώρων Τριμελούς Πλημμελειοδικείου ορίζεται η 12.30 μ.μ.

Συνοδείες Ανάκρισης:

19-20/9: Β΄ Ανακριτικό Γραφείο

26- 27/9: Α΄ Ανακριτικό Γραφείο

Τον Διευθύνοντα το Πρωτοδικείο σε περίπτωση κωλύματος αναπληρώνει η αμέσως αρχαιότερη Πρόεδρος.

Ηράκλειο 10-9-2020

Ο Διευθύνων το Πρωτοδικείο Ηρακλείου

 

Ελευθέριος Συσκάκης

Πρόεδρος Πρωτοδικών