Σύνθεση Πενταμελούς Εφετείου 23.09.2020

ΣΥΝΘΕΣΗ ΠΕΝΤΑΜΕΛΟΥΣ 23/9/2020 ΑΝΑ ΥΠΟΘΕΣΗ

 

 

ΥΠΟΘΕΣΗ

ΣΥΝΘΕΣΗ

 

2

ΛΥΡΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΑΚΗ- ΔΕΤΣΗ-ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

3

ΛΥΡΑΚΗ- ΠΑΠΑΔΑΚΗ –ΝΕΟΝΑΚΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

4

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

5

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

6

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

7

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

8

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

9

ΛΥΡΑΚΗ- ΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

10

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ

 

11

ΛΥΡΑΚΗ- ΓΕΡΩΝΥΜΑΚΗΣ-ΔΕΤΣΗ- ΜΠΑΝΤΟΥΒΑ-ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ